Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Aktualny numer

Nr 64 (2023)
Opublikowany 2023 lipca 27

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; Arianta; CEEOL; CEJSH; CEON Biblioteka Nauki, ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat; MOST Wiedzy

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 70 punktów ICV 2018: 59.00

DOI: 10.14746/rrpr

ISSN: 2353-1428 LICENCJA:
Licencja Creative Commons
Publikacje w czasopismie "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Anna Gałecka-Drozda
5-9
Wprowadzenie
PDF
Paweł Churski
11
Od redakcji
PDF

Artykuły

Magdalena Szczepańska, Weronika Maria Knasińska
13-33
Ciągłość i zwartość struktury przyrodniczej a funkcjonowanie krajobrazu. Studium przypadku integracji planistycznej i projektowej w gminie Września
PDF
Krzysztof Rostański
35-56
Silnie skażone tereny poprzemysłowe jako potencjalne miejsca rekreacji
PDF
Krzysztof Bierwiaczonek, Robert Pyka
57-78
Znaczenie miejsc innowacyjnych w procesie rewitalizacji na podstawie badań w Lyonie, Saint-Etienne i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
PDF
Mariusz Antolak, Patrycja Pawelec
79-95
Problematyka ocen krajobrazu w kontekście lądowych farm wiatrowych w Polsce
PDF
Sebastian Bernat, Martyna Andrzejewska
97-116
Identyfikacja obszarów cichych w mieście. Studia przypadków Lublina i Radomia
PDF
Olga Juchacz, Patryk Czerwiński, Agnieszka Wilkaniec
117-133
Pozawzrokowe postrzeganie krajobrazu przez zróżnicowane grupy użytkowników na przykładzie Bydgoszczy
PDF
Anna Sołtysik
135-150
Krajobraz wielu zmysłów na przykładzie parków kieszonkowych w Krakowie
PDF
Joanna Stępień, Jarosław Czochański
151-167
Percepcja krajobrazów województwa pomorskiego w opinii jego mieszkańców
PDF
Marta Akincza, Wiesława Gadomska
169-187
Analiza kryteriów koncepcji Baukultur w miastach Nadrenii Północnej-Westfalii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego
PDF
Karolina Olenia Szumigała, Mieczysław Kozaczko, Paweł Piotr Szumigała
189-212
Możliwości adaptacyjne poznańskich powojennych osiedli mieszkaniowych do zmian klimatu
PDF
Wiktor Błoch, Michał Mackiewicz, Mariusz Sokołowicz
213-231
Wyprowadzić się czy zostać? Preferencje mieszkaniowe z mieście postsocjalistycznym w fazie suburbanizacji
PDF
Małgorzata Polna
233-252
Nieruchomości gruntowe w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w województwie wielkopolskim
PDF
Edyta Rosłon-Szeryńska
253-271
Drzewa jako element ryzyka związanego z anomaliami pogodowymi
PDF
Marta Orszt, Ivo Oliveira, Sandra Brito, Paulo Bernardes
273-288
Dokumentacja dronem składników krajobrazu: odkrywanie na nowo ciągłości rzeki Torto w dystrykcie Braga w Portugalii
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania