Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Aktualny numer

Nr 70 (2024)
Opublikowany 2024 lipca 3

Czasopismo „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” jest jednym z najważniejszych polskich czasopism upowszechniających dorobek naukowy dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Wydawane jest co kwartał przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a publikowane przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe i na platformie PRESSto Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów i prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej problematyki uwarunkowań przestrzennych procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, zarówno w kontekście podstaw teoretycznych zmian rozwojowych, jak również praktyki programowania i realizacji interwencji publicznej. Stanowi ono istotne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

INDEKSOWANE W:
Arianta; CEEOL; CEJSH; CEON Biblioteka Nauki, ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat; MOST Wiedzy

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2024): 70

DOI: 10.14746/rrpr
ISSN:
2353-1428   e-ISSN: 2957-1618                           

 

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)


ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


FINANSOWANIEOgłoszenia

Wyświetl wszystkie wydania