Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Aktualny numer

Nr 59 (2022)
Opublikowany 2022 listopada 14

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; Arianta; CEEOL; CEJSH; CEON Biblioteka Nauki, ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat; MOST Wiedzy

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 70 punktów ICV 2018: 59.00

DOI: 10.14746/rrpr

ISSN: 2353-1428 LICENCJA:
Licencja Creative Commons
Publikacje w czasopismie "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna za lata 2010-2013, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 listopada 5

Artykuły

Barbara Dańska-Borsiak
15-28
PKB per capita a poziom życia mieszkańców powiatów województwa łódzkiego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.03
pdf
Adriana Cieślak-Arkuszewska, Rafał Purzyński
29–51
Narzędzia ustawowe rewitalizacji a kontekst małego miasta. Wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.04
pdf
Dariusz Rajchel, Anna Rajchel
53–70
Rozwój i modernizacja terenów zdegradowanych na przykładzie Kamionki Piast w Opolu
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.05
pdf
Artur Ochojski, Marcin Baron
71–95
Scenarios as collaborative tool empowering the policymaking process. The case of MedTech sector in Europe
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.06
pdf
Barbara Samorek
97–116
Model miasta zwartego w kontekście prowadzonej polityki mieszkaniowej na przykładzie doświadczeń wiedeńskich
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.07
pdf
Bartosz Doszczeczko
117–132
Popularność systemu roweru miejskiego w wybranych dzielnicach Poznania wobec cech środowiska zabudowanego
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.08
pdf
Anna Wichowska
133–148
Government transfers in the budgets of Polish municipalities and their determinants
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.09
pdf
Elżbieta Ociepa-Kicińska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Krystyna Brzozowska, Przemysław Pluskota
149–165
Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w obliczu pandemii COVID-19 na przykładzie województw samorządowych w Polsce
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.10
pdf
Waldemar Kozłowski
167–178
Strategie inwestycyjne gmin w gospodarce komunalnej
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.11
pdf
Jakub Miracki
179–199
Aktywność organizacji pozarządowych w procedurach partycypacyjnych w rewitalizacji wybranych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.12
pdf
Anna Majdzińska
201–221
Obszary depopulacyjne w makroregionie centralnym i ich analiza pod kątem zaawansowania starości demograficznej w drugiej dekadzie XXI w.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.13
pdf
Oleksandr Shubalyi, Andrzej Miszczuk
223–244
Wpływ wynagrodzeń na wzrost gospodarczy regionów Polski i Ukrainy
https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.14
pdf
Wyświetl wszystkie wydania