Aspekt biofiliczny w kształtowaniu przestrzeni miast

Słowa kluczowe

biofilia
miasto
projektowanie urbanistyczne
edukacja

Jak cytować

Modrzewski, B. (2018). Aspekt biofiliczny w kształtowaniu przestrzeni miast. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (38), 121–141. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12445

Abstrakt

Tematem artykułu jest zarys praktyk powiązanych z zarysem teorii projektowania biofilicznego w kontekstach miejskich. O ile koncepcja budownictwa energooszczędnego stopniowo adaptuje elementy biofiliczne, o tyle podobne podejście może odnosić się w przyszłości także do skali miejskiej i stanowić jeden z zasadniczych elementów planowania i projektowania urbanistyczego. Zasób i kompozycja miejskich „terenów zielonych” jest w tym wypadku jedynie punktem wyjścia, a nie celem projektowania biofilicznego. Jego istotą jest raczej świadomie i celowo (by design) kształtowany wpływ na rozwój psychofizyczny mieszkańców miast poprzez stwarzanie okazji do codziennego aktywnego kontaktu z naturą i podtrzymywania lokalnej bioróżnorodności oraz, w konsekwencji, wynikające z tego określone korzyści zdrowotne, ekonomiczne i społeczne.

Bibliografia

Asma S. 2015. Reclaiming the Power to Play (http://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/04/27/reclaiming-the-power-of-play/?_r=0>; dostęp: 18.10.2015).

Beatley T. 2011. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning. Island Press, Washington.

Beatley T. 2012. Imagining Biophilic Cities. CITYGREEN #4. A Centre for Urban Greenery and Ecology Publication, s. 162–169.

Beatley T. 2017. Handbook of Biophilic City Planning & Design. Island Press, Washington.

Beatley T., Newman P. 2013. Biophilic Cities Are Sustainable, Resilient Cities. Sustainability, 5: 3328–3345.

Bernett A. 2017. Embracing the Ecological Perspective (https://www.terrapinbrightgreen.com/blog/2016/02/the-ecological-perspective/; dostęp: 19.01.2017).

Biophilic Cities: What are they? (http://biophiliccities.org/what-are-biophilic-cities/; dostęp 20.01.2017).

Bristol City Council, n.d. Bristol Biodiversity Action Plan. (pdf) Bristol City Council (https://www.bristol.gov.uk/documents/20182/35052/BBAP.pdf/9074afdf–8f21–4296-b457-bc50830f0efc; dostęp: 19.10.2015).

Bristol City Council 2008. Bristol’s Park and Green Space Strategy. (pdf) Bristol City Council

(https://www.bristol.gov.uk/documents/20182/34780/Parks%20and%20Green%20Space%20Strategy%20-%20adopted%20Feb%202008_0_0_0_0_0_0.pdf/6bb2635a-ac11–4f22-b6fd–5b708b329940; dostęp: 19.10.2015).

Chan L., Goh L., Lai S., Zhou B. 2015. „Community in Nature”: Reconnecting Singapore’s Urbanities with Nature (https://www.thenatureofcities.com/2015/05/31/community-in-nature- reconnecting-singapores-urbanites-with-nature/; dostęp 20.01.2017).

Clancy J. 2014. What Makes a Biophilic City? landarchs.com (http://landarchs.com/biophilic-city/; dostęp: 20.01.2017).

Derr V., Chawla L., Pevec I. 2016. Early Childhood Urban Environmental Education (https://www.thenatureofcities.com/2016/06/09/early-childhood-urban-environmental-education/; dostęp: 8.02.2016).

Dublin City Councill 2008. Dublin City Biodiversity Action Plan 2008–2012. (pdf) Dublin City Councill (http://www.dublincity.ie/sites/default/files/content//SiteCollectionDocuments/DCC%20Biodiversity%20Action%20Plan.pdf; dostęp: 20.01.2017).

Dublin City Councill 2015. Dublin Biodiversity Action Plan 2015–2020. (pdf) Dublin City Councill (http://www.dublincity.ie/sites/default/files/content/RecreationandCulture/DublinCityParks/Biodiversity/Documents/DublinCityBiodiversityActionPlan2015-2020.pdf; dostęp: 19.10.2015).

Girling C., Kellet R. 2005. Skinny Streets and Green Neighborhoods: Design for Environmental and Community. 2nd ed. Island Press, Washington.

Gochman S. 2016. Seeking Parks, Plazas and Spaces. The allure of Biophilia in Cities. (pdf) Terrapin Bright Green (http://www.terrapinbrightgreen.com/wp-content/uploads/2016/06/seeking_parks_plazas_spaces_2MB.pdf; dostęp: 25.05.2016).

Grove J.M. i in. 2006. A report on New York City's present and possible urban tree canopy. New York Department of Parks and Recreation, USDA Forest Service, Northern Research Station.

Hardie A. 2015. Conversation With Cynthia Gentry (http://www.ajc.com/news/news/local/conversation-with-cynthia-gentry/nmmXg/; dostęp: 19.10.2015).

Harvard Shool of Public Health 2013. The Natural Environments Initiative. Illustrative Review and Workshops.

Hughes M. 2007. Climbing the little green steps. How to promote sustainability within early childhood services in your local area. Gosword City Council, Wyong Shire Council.

Jackson L.E. 2003. The relationship of urban design to human health and condition. Landscape and Urban Planning, 64: 191–200.

Karliner J. 2005. The Little Green Schoolhouse Thinking Big. About Ecological Sustainability, Children’s Environmental Health and K-12 Education in the USA. (pdf) The Green Shool Initiative (http://greenschools.net/downloads/little%20green%20schoolhouse%20report.pdf; dostęp: 19.01.2017).

Locke D.H. i in. 2010. Prioritizing Preferable Locations for Increasing Urban Tree Canopy in New York City. Cities and the Environment, 3, 1. NP.

Louv R. 2005. Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Workman Publishing Company, New York.

Łukaszewicz J. 2013. Nasadzenia zastępcze drzew w miastach – główne problemy z decyzjami administracyjnymi. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 4: 27–37.

Mehaffy M., Salingaros N.A. 2013. Toward Resilient Architectures. PT 1: Biology Lessons. Metropolis (http://www.metropolismag.com/Point-of-View/March-2013/Toward-Resilient-Architectures-1-Biology-Lessons/; dostęp: 19.01.2017).

McKeon A. 2010. Smart Decline and Planning Ideology. Planners Network, Spring 2010 (http://www.plannersnetwork.org/2010/04/smart-decline-and-planning-ideology/; dostęp: 19.10.2015).

Modrzewski B., Szkołut A. 2015a, Biofilia – teoria i praktyka projektowa. [W:] F. Górski (red.), Biocity. Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 181–188.

Modrzewski B., Szkołut A. 2015b, Architektoniczne aspekty redukcji stresu w miejscach pracy. [W:] M. Makara-Studzińska (red.), Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia. Monografia.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, s. 106–119.

Modrzewski B., Szkołut A. 2016a. Biofilia – człowiek w przestrzeni – przestrzeń wokół człowieka. [W:] A. Kalus, E. Mazurek, J. Szymańska (red.), Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne. Politechnika Wrocławska, Wrocław, s. 29–40.

Modrzewski B., Szkołut A. 2016b. Poznan Campuses – are they biophilic? [W:] P. Kołodziejczyk (red.), Cracow Landscape Monographs 1. Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Definitions, Theory & Contemporary Perception of Landscape. Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków; Institute of Landscape Architecture, Cracow University of Technology, Kraków, s. 81–90.

Modrzewski B. 2016. City as a House? Biophilic Implications. [W:] M. Gyurkovich (red.), A House in the City. Properties of an Architecural Thing. Vol. 5. Monografia 533. Politechnika Krakowska, Kraków, s. 99–106.

National Park Boards 2009. Conserving Our Biodiversity. Singapore’s National Biodiversity Strategy and Action Plan. (pdf)

National Park Board (https://www.nparks.gov.sg/biodiversity/our-national-plan-for-conservation//~/media/nparks-real-content/biodiversity/national-plan/nbsap_2009.pdf; dostęp: 28.11.2016).

National Park Service, U.S. Department of the Interior 2011. Strategic Action Plan: Healthy Parks Healthy People US: a holistic approach to promoting the health and well-being of all species and the planet we share. National Park Service Health and Wellness Executive Steering Committee.

Nowak D., Hoehn R., Crane D.E. 2007. Oxygen Production by Urban Trees in the United States. Arboriculture & Urban Forestry, 33(3): 220–226.

O’Neil-Dunne J. i in. 2012. A report on the City of New York’s Existing and Possible Tree Canopy. Spatial Analysis Lab Tree Canopy Assessment Team (http://www.nrs.fs.fed.us/urban/utc/local-resources/downloads/TreeCanopy_Report_NYC2010.pdf; dostęp: 28.11.2016).

Pallazo D., Steiner F. 2011. Urban Ecological Design. A Process of Regenerative Places. Island Press, Washington.

Paris City Council 2011. Paris Biodiversity Plan. Programme of action to protect and enhance biodiversity in Paris. Directorate for Green Spaces and the Environment, Urban Ecology Agency.

Poon L. 2015. Using Legos as a Legitimate Urban Planning Tool (http://www.citylab.com/tech/2015/10/legos-as-a-legitimate-urban-planning-tool/410608/; dostęp: 19.10.2015).

Lieberman G., Hoody L. 1998. Closing the Achievemnt Gap. Using the Environment as an Integrating Context for Learning. State Education and Environment Roundtable. Science Wizards, Poway, CA.

Liu S.N., Kaplan M. 2016. Intergenerational Urban Environment Education (https://www.thenatureofcities.com/2016/06/14/15504/; dostęp: 28.11.2016, 8.02.2017).

Savedge J. 2015. Senior playgrounds: Why should kids have all the fun? (http://www.mnn.com/health/fitness-well-being/blogs/senior-playgrounds-why-should-kids-have-all-the-fun; dostęp: 19.10.2015).

Stevens S. 2015. More play makes a city better (http://www.mnn.com/leaderboard/stories/play-more-it-does-city-good; dostęp: 19.10.2015).

Sturgis S. 2014. Yet Another Reason to Like Green Neighborhoods: They're Associated With Healthier Births (http://www.citylab.com/cityfixer/2014/09/yet-another-reason-to-like-green- neighborhoods-theyre-associated-with-healthier-births/379719/; dostęp: 22.10.2015).

Suchocka M., Krynicki M., Grzesińska D. 2016. Zielony raport. Analiza sposobu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz jakość nasadzeń zastępczych w Warszawie. Fundacja alter eko, Warszawa.

Szczepanowska B. 2015. Zieleń w mieście jako sposób na miejskie wyspy ciepła. [W:] A. Kalinowska (red.), Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jago wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu.

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 81–96.

Tarnay S. 2016. Your Next Prescription Might be a Park (http://biophiliccities.org/your-next-prescription-might-be-a-park/; dostęp: 7.02.2017).

The United Stace Conference of Mayors 2008. Protecting and Developing the Urban Tree Canopy. City Policy Associates, Washington D.C.

Trancik R. 1986. Finding Lost Space. Theories of Urban Design. Van Nostrand Reinhold Company, New York.

Treeconomics London 2015. Valuing London’s Urban Forest (http://www.urbantreecover.org/wp-content/uploads/2015/12/LondoniTree.pdf; dostęp: 28.11.2016).

Walker J. 2015. Biophilic Urban Acupuncture: The Importance of Biophilia in Urban Places (https://www.terrapinbrightgreen.com/blog/2015/10/biophilic-urban-acupuncture-biophilia-in-urban- places/; dostęp: 28.11.2016).

Wines J. 2008. Zielona architektura. Tashen, Köln.

Wolf K.L. 2003. Ergonomics of the City: Green Infrastructure and Social Benefits. [W:] C. Kollin (red.), Engineering Green: Proceedings of the 11th National Urban Forest Conference. American Forests, Washington D.C.