Kraj Basków – sytuacja gospodarcza i polityka rozwoju

Main Article Content

Przemysław Łonyszyn

Abstrakt

Gdy w Polsce lansuje się obraz gospodarki Kraju Basków jako modelowej, okazuje się, że niewiele o niej wiadomo. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację i analizę fenomenu baskijskiej ekonomii, która łącząc tradycję i nowoczesność, potrafiła poradzić sobie ze światowym kryzysem, stając się prawdziwą „zieloną wyspą” na terenie Królestwa Hiszpanii z bezrobociem najniższym w kraju. Przedstawiono podstawowe filary (spółdzielczość, parki technologiczne, klastry), na których Baskowie oparli swój rozwój gospodarczy, a także plany międzysektorowego rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Aragón C., Aranguren M.J., Iturrioz C. 2011. Ewaluacja polityk klastrowych Kraju Basków. PARP, s. 20.
 2. Aranguren M.J., Navarro M. 2012. Smart Specialisation Path in the Basque Country and the Cluster Policy (http://www.slideshare.net/TR3S_PROJECT/smart-specialisation-path-in-the-basquecountry-and-the-cluster-policy).
 3. El Pais 2012. Récord histórico en Euskadi al crearse durante este año 100 cooperativas. El Pais (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/07/paisvasco/1352303956_629344.html).
 4. Esteban J.M. 2009. Clusters y Competitividad: el caso del Pais Vasco (http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/AEI/Relacionados/Documents/ClustersycompetitividadJuanManuelEsteban.pdf).
 5. Expansion 2012. Los clusters prevén reducir empleo y mejorar la exportación (http://www.expansion.com/2012/11/08/pais-vasco/1352398891.html). http://www.parquestecnologicosvascos.es – página oficial de RPTPV.
 6. Industria, Comercio y Turismo. 2000. ORDEN de 28 de noviembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las ayudas a las agrupaciones de empresas pertenecientes a los Clusters prioritarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000029941&-CONF=/config/k54/bopv_c.cnf).
 7. Komisja Europejska, 2011. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Wkład Polityki Regionalnej w Zrównoważony Wzrost w Ramach Strategii „EUROPA 2020”.
 8. OECD Reviews of Regional Innovation: Basque Country, Spain 2011. Paryż.
 9. PGD 2009. Eroski se convierte en la mayor empresa cooperativa del mundo. El Pais (http://economia.elpais.com/economia/2009/01/18/actualidad/1232267573_850215.html).
 10. Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2015. 2011. Vitoria.
 11. Plan Euskadi en la Sociedad de la Información. La Agenda Digital de Euskadi, 2010. Vitoria, s. 17–28.
 12. Raines P. 2000. Developing Custer Policies in Seven European Regions. [W:] Regional and Industrial
 13. Policy Research Paper, 42; European Policies Research Centre, University od Starthclyde, Glasgow.
 14. Red Parques Tecnologicos Pais Vasco 2009 (http://www.huila.gov.co/documentos/R/red_parquestecnologicos_paisvasco.pdf).
 15. Saiz Santos M., Rodríguez Castellanos A., Matey de Antonio J. 2003. Evolución Reciente de las pymes vascas. Ekonomiaz, 54 (http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1012125&orden=70415)
 16. Zabalo F., Velasco Barroetabeña R. 1987. Crisis económica y localización industrial: el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ekonomiaz, 7–8.
 17. Zubledia López S. 2011. Las cooperativas crecen y prevén mantener el empleo en 2012. El Pais (http://elpais.com/diario/2011/11/18/paisvasco/1321648806_850215.html).