Innowacyjne przestrzenie w miastach w dobie globalizacji

Main Article Content

Magdalena Wdowicka

Abstrakt

Zyski i korzyści płynące z globalizacji dotyczą w szczególności wielkich aglomeracji miejskich, które dzięki działalności korporacji transnarodowych stanowią główne węzły w sieci globalnej. W obszarach tych, w wyniku intensywnych powiązań globalnych, rozwijają się nowe formy organizacji przestrzeni gospodarczej. Celem opracowania jest analiza elementów innowacyjnej przestrzeni ekonomicznej w polskich miastach w dobie postępującej globalizacji gospodarki. Badaniem objęto inwestycje największych na świecie korporacji transnarodowych zlokalizowane w polskich miastach, w szczególności inwestycje w centra badawczo-rozwojowe oraz centra usług dla biznesu, a także instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) i klastry funkcjonujące w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Benko G. 1993. Geografia technopolii. PWN, Warszawa.
 2. Castells M. 1989. The informational city. Information technology, economic restructuring, and the urban-regional process. Basic Blackwell Publishers, Oxford.
 3. Czerny M. 2007. Globalna fabryka. [W:] M. Czerny (red.), Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. PWN, Warszawa, s. 36–51.
 4. Friedmann J. 1995. The Word cities hypothesis. [W:] P.L. Knox, P.J. Taylor (red.), World cities in a world system. Cambridge University Press, Cambridge.
 5. Graham S., Marvin S. 1996. Telecommunications at the City. Electronic spaces, urban places. Routledge, London–New York.
 6. Graham S., Marvin S. 2001. Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities, and the urban conditions. Routledge, London–New York.
 7. Kowalak B. 2010. Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Raport 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Łuczak R. 2007. Nowoczesne technologie a globalizacja. [W:] M. Czerny (red.), Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. PWN, Warszawa, s. 52–81.
 9. Porter M.E. 1990. Konkurencyjna przewaga narodów. PWE, Warszawa.
 10. Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
 11. Robertson R. 1995. Globalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. [W:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (red.), Global Modernities. Sage Publications, London.
 12. Sassen S. 2006. Cities in a World Economy. Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 13. Scott A.J. 1988. New industrial spaces. Flexible production organization and regional development in North America and Western Europe. Pion, London.
 14. Scott A.J. 2001. Global City-Regions. Trends, Theory, Policy. Oxford University Press, Oxford.
 15. Wdowicka M. 2009. Activity of Transnational Corporations as a Sign of Inclusion of Polish Cities in Globalization Processes. [W:] G.R. Anant (red.), Multilayered Cities and Urban Systems, IGU Urban Geography Commission Emerging Urban Transformations and Hyderabad Metropolitan Development Authority & Osmania University India, Hyderabad, s. 385–404.