Nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004–2017

Main Article Content

Paweł Motek

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie nierówności dochodowych gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004–2017, a więc po uchwaleniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przystąpieniu Polski do UE. Nierówności dochodowe gmin powodują, że samorządy bogatsze mogą świadczyć dobra oraz usługi publiczne dla mieszkańców w większej ilości i o lepszej jakości. W rezultacie wpływa to na poziom i warunki życia oraz dynamikę rozwoju gospodarczego. Do określenia nierówności dochodowych gmin województwa wielkopolskiego w latach 2004–2017 wykorzystano wskaźnik Giniego. Uzyskane wyniki wskazują, że nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego zmniejszają się. Poza gminami zlokalizowanymi w aglomeracji poznańskiej oraz we wschodniej części województwa, które osiągają znacznie wyższe dochody własne oraz z udziałów w podatkach PIT i CIT, poziom dochodów ogółem jest zbliżony. Redystrybucja dochodów z budżetu centralnego do budżetów samorządowych, przede wszystkim w postaci subwencji wyrównawczej, przyczynia się do konwergencji poziomu dochodów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Barro R. 2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of Economic Growth, 5(1): 5–32.
 2. Borodo A. 2015. Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. LexisNexis, Warszawa.
 3. Churski P. (red.) 2010. Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 5.
 4. Czempas J. 2017. Dysproporcje w dochodach gmin wiejskich w Polsce w latach 2002–2015. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 485: 59–68.
 5. Florida R., Mellander Ch. 2016. The Geography of Inequality: Difference and Determinants of Wage and Income Inequality across US Metros. Regional Studies, 50(1): 79–92.
 6. Gaczek W., Komorowski J., Romanowski R., Urbaniak M. 2011. Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 11.
 7. Kakwani N. 1980. Income inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications. A World Bank Research Publication, Oxford University Press.
 8. Kańduła S. 2016. Międzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania (na przykładzie gmin województwa lubuskiego). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4: 117–133.
 9. Kulawik J. 2016. Federalizm fiskalny a rozwój wiejski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 348: 41–66.
 10. Litvack J., Ahmad J., Bird R. 1998. Rethinking decentralization in developing countries. World Bank Sector Studies Series, 21491. Washington.
 11. Łodyga B. 2011. Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach 1999–2009. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 13.
 12. Martinez-Vazquez J., Lago-Peñas S., Sacchi A. 2017. The impact of fiscal decentralization: A survey. Journal of Economic Surveys, 31: 1095–1129.
 13. Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. OECD 2011. Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. OECD Publishing.
 15. Podemski K. (red.) 2009. Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Socjologia, 65, Poznań.
 16. Prud’homme R. 1995. The dangers of decentralization. World Bank Research Observer, 10(2): 201–220.
 17. Prud’homme R. 2003. Fiscal decentralisation in Africa: a framework for considering reform. Public Administration and Development, 23: 17–27.
 18. Rodriguez-Pose A., Gill N. 2005. On the economic dividend of devolution. Regional Studies, 39(4): 405–420.
 19. Rodriquez-Pose A., Sandall R. 2008. From identity to the economy: analysing the evolution of the decentralisation discourse. Environment and Planning C: Government and Policy, 26: 54–72.
 20. Rondinelli D. 1981. Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries.
 21. International Review of Administrative Sciences, 47(2): 133–145.
 22. Rondinelli D., Nellis J., Cheema G. 1983. Decentralization in developing countries: a review of recent experience. Staff working papers, 581. The World Bank, Washington, D.C.
 23. Smoke P. 2003. Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. Public Administration and Development, 23: 7–16.
 24. Swianiewicz P. 2011. Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wydawnictwo Municipium SA.
 25. Tiebout Ch. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political Economy, 64(5): 416–424.