Znaczenie podatku leśnego w dochodach budżetowych gmin województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Małgorzata Polna

Abstrakt

W pracy przedstawiono znaczenie podatku leśnego jako źródła dochodów gmin w województwie wielkopolskim. Określono kształtowanie się wysokości i przestrzennego zróżnicowania wpływów z tytułu podatku leśnego. Uwzględniono podział na gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie. Omówiono podstawy prawne podatku leśnego. Badaniami objęto lata 2008–2017. Badania wykazały, że podatek leśny największą rolę jako źródło dochodów odgrywa w gospodarce budżetowej gmin wiejskich, chociaż jego znaczenie w tych jednostkach samorządu terytorialnego jest niewielkie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Borszowski P., Stelmaszczyk K. 2016. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Chmielewska M. 2009. Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77: 187–197.
 3. Czempas J. 2016. Zmiany znaczenia podatku rolnego w budżetach gmin wiejskich województwa śląskiego (2006–2015). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3: 5–25.
 4. Gruziel K. 2016. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, XVI/6: 145–149.
 5. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. 2009. Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wyd. Wolter Kluwer, Warszawa.
 6. Kańduła S., Śmiechowicz J. 2016. Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych. Annales H – Oeconomia, 50/1: 735–744.
 7. Kokot S. 2009. Analiza zmian w strukturze udziału dochodów związanych z opodatkowaniem nieruchomości w budżetach gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2002–2006. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 15: 125–140.
 8. Kozera A. 2017. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104/2: 76–86.
 9. Milewska A. 2017. Przestrzenne zróżnicowanie wpływów z tytułu podatku leśnego w gminach wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe Seria, XIX/6: 170–175.
 10. Motek P. 2005. Tendencje w gospodarce budżetowej gmin wiejskich woj. wielkopolskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 8: 15–181.
 11. Motek P. 2006. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Motek P. 2008. Poziom i struktura dochodów gmin powiatu poznańskiego w latach 2004–2006. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 321–333.
 13. Motek P. 2011. Przestrzenne zróżnicowanie dochodów gmin z podatku rolnego. [W:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 14: 43–55.
 14. Podstawka M. 2005. Podatek rolny od gruntów – jego ocena i potrzeba zmian. Roczniki Naukowe Seria, VII/4: 347–351.
 15. Potocki A. 2016. Opodatkowanie lasów a źródła finansowania gmin. Rocznik Samorządowy, 5: 201–215.
 16. Trojanek M. 2010. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 2005–2008. Ekonomiczne Problemy Usług, 8: 109–122.
 17. Utzig M. 2007. Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 62: 17–27.
 18. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821).
 19. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1982).
 20. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788).
 21. Wojewodzic T. 2009. Znaczenie podatku rolnego w dochodach budżetowych gmin karpackich. Roczniki Naukowe Seria, XI/4: 356–360.
 22. Zaborek D., Czarnecki K. 2018. Podatki lokalne jako źródło dochodów samorządu gminnego. Analiza podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w gminie Lidzbark w latach 2010–2015. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2/6: 47–71.