Oferta i siła oddziaływania lotniska Poznań-Ławica na obszar województwa wielkopolskiego w kontekście funkcjonowania sąsiednich portów lotniczych

Main Article Content

Radosław Bul

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena konkurencyjności oferty Portu Lotniczego Poznań-Ławica w kontekście działalności sąsiednich lotnisk regionalnych w kraju oraz określenie siły oddziaływania wybranych portów lotniczych na obszar województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu modelu probabilistycznego Huffa. Wyniki analiz wskazują, że sąsiednie lotniska w znaczącym stopniu oddziałują na mieszkańców regionu i mocno wpływają na rynek usług lotniczych w województwie. Lotnisko Ławica jest obiektem pierwszego wyboru przede wszystkim dla mieszkańców centralnej części wielkopolski, im bliżej granicy województwa tym większe dostrzega się oddziaływanie konkurencyjnych portów lotniczych. Duże znaczenie ma w tym względzie oferta połączeń dostępna z poszczególnych lotnisk oraz częstotliwość lotów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

  1. Brol W. 2014. Analiza konkurencji lotnisk – model Huffa, WB Data (https://wbdata.pl/model-huffa-dla-lotnisk/).
  2. Chojnicki Z. 2011. Zakres i warunki zastosowania modelu potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, W. Ratajczak (red.), Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  3. Czyż T. 2002. Application of the potential model to the analysis of regional differences in Poland. Geographia Polonica, 75, 1: 13–24.
  4. Gadziński J. 2013. Funkcjonowanie lokalnego system transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  5. Juliao R.P. 1998. Measuring Accessibility: a GIS based methodology for accessibility evaluation. GIS PlaNET’98 Proceedings. Edycja CD. USIG.
  6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  7. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie. 2001. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Pijet-Migoń 2012. Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 25.
  9. Trzepacz P., Jemioło J. 2012. Pasażerski transport lotniczy Polski w dobie liberalizacji (2004–2012), Prace Geograficzne, 131: 7–34.