Miejsca nagłej śmierci w Poznaniu – ich typologia i formy upamiętnienia

Main Article Content

Katarzyna Kulczyńska
Natalia Marciniak

Abstrakt

W artykule przedstawiono typologię i formy upamiętniania miejsc nagłej śmierci w Poznaniu na podstawie inwentaryzacji tych miejsc przeprowadzonej w latach 2016–2017. Typologii miejsc nagłej śmierci dokonano w oparciu o 4 kryteria: (1) formę upamiętnienia miejsca wypadku, (2) położenia miejsca pamięci względem kategorii dróg publicznych, (3) położenia względem centrum miasta oraz (4) położenia w układzie wertykalnym miasta. Z uwagi na pierwsze kryterium przeprowadzono szerszą charakterystykę tych miejsc. W przestrzeni publicznej Poznania wyróżniono aż 12 form upamiętnienia miejsc nagłej śmierci, z których znicze, przydrożne krzyże i kwiaty występują najczęściej, natomiast rzadkim sposobem upamiętnienia zmarłego w miejscu wypadku jest biały rower.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

 1. Antolak M., Szyszkowski W. 2013. Funkcjonowanie krzyża przydrożnego w krajobrazie kulturowym Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21: 57–66.
 2. Clark J., Cheshire A. 2004. Rip by the roadside: a comparative study of roadside memorials in New South Wales, Australia, and Texas, United States. Omega, 48(3): 203–222.
 3. Everett H. 2000. Roadside crosses and memorial complexes in Texas. Folklore, 111: 91–118.
 4. Everett H. 2002. Roadside crosses in contemporary memorial culture. University of North Texas Press, Denton, Texas.
 5. Klima E. 2011. Przestrzeń religijna miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Lewicka B. 2012. Nekropolis. [W:] K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki (red.), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 80–95.
 7. Matykowski R., Dura M. 2010. Tanatotopografia pamięci w przestrzeni publicznej Poznania. [W:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 87–94.
 8. Mulczyński J. 2001. Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku. Kronika Miasta Poznania, 2: 246–253.
 9. Przybylska L. 2013a. Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21: 77–88.
 10. Przybylska L. 2013b. Problem krzyży powypadkowych w Gdańsku. Studia Gdańskie, 33: 209–224.
 11. Reid A. 2015. Place, meaning, and the visual argument of the roadside cross. Savannah Law Review, 2(1): 265-300.
 12. Szpociński A. 2008. Miejsca pamięci (lieux de mémoire). Teksty Drugie, 4(112): 11–20.