Wprowadzenie

Pliki dodatkowe

pdf

Jak cytować

Churski, P. (2022). Wprowadzenie. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 7–9. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.02

Abstrakt

Przedstawiamy Państwu nr 58 czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” przygotowywanego przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tworzy go zbiór sześciu artykułów opracowanych przez autorów z ośrodków naukowych z całej Polski w formule varia. W tomie tym autorzy poruszają problematykę przemian rynku turystycznego w warunkach pandemii COVID-19, wyzwań związanych z analizą regionalnego zróżnicowania kultur innowacyjności, możliwości wykorzystania nowych instrumentów kontraktowania terytorialnego wprowadzonych do polskiego modelu polityki rozwoju oraz aktualnych zagadnień dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu i rosnącego znaczenia środowiskowych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.02