Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski i na Węgry w czasie pandemii COVID-19 – porównanie rozwiązań i wyników

Main Article Content

Ewa Bąk-Filipek
Gábor Szalkai
Katarzyna Podhorodecka

Abstrakt

Lata 2020–2021 były bardzo trudne dla branży turystycznej w całej Europie i na świecie. W prawie każdym europejskim kraju wprowadzono ograniczenia dotyczące ruchu turystycznego, działalności restauracji oraz usług hotelarskich i noclegowych. W rezultacie straty sektora turystycznego były ogromne. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie były skutki zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski i na Węgry podczas pandemii COVID-19 (pierwsza, druga, trzecia fala)? Jakie rozwiązania przyjęto w Polsce i na Węgrzech w odniesieniu do sektora turystycz- nego w czasie poszczególnych fal pandemii COVID-19?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bąk-Filipek, E., Szalkai, G., & Podhorodecka, K. (2022). Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski i na Węgry w czasie pandemii COVID-19 – porównanie rozwiązań i wyników. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 11-25. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Avraham E. 2021. Recovery strategies and marketing campaigns for global destinations in response to the COVID-19 tourism crisis. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26, 11: 1255-1269; https://doi.org/10.1080/10941665.2021.1918192
 2. Bhaskara G.I., Filimonau V. 2021. The COVID-19 pandemic and organisational learning for disaster planning and management: A perspective of tourism businesses from a destination prone to consecutive disasters. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46: 364-375.
 3. Elnasr A., Sobaih E., Elshaer I., Hasanein A.M., Abdelaziz A.S. 2021. Responses to COVID-19: The role of performance in the relationship between small hospitality enterprises’ resilience and sustainable tourism development. International Journal of Hospitality Management, 94.
 4. Jiricka-Pürrer A., Brandenburg C., Probstl-Haider U. 2020. City tourism pre- and post-COVID-19 pandemic - Messages to take home for climate change adaptation and mitigation? Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 31; https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100329
 5. Klimek K. 2010. Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 6. Mariolis T., Rodousakis N., Soklis G. 2021. The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy. Tourism Economics, 27(8): 1848-1855, DOI: 10.1177/1354816620946547.
 7. Matsuura T., Saito H. 2022. The COVID-19 pandemic and domestic travel subsidies. Annals of Tourism Research, 92.
 8. Rahman M.K., Gazi A.I., Bhuiyan M.A., Rahaman A. 2021. Effect of COVID-19 pandemic on tourist travel risk and management perceptions, Plos One; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256486
 9. Turystyka w 2018 r. 2019. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. Turystyka w 2019 r. 2020. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. Turystyka w 2020 r. 2021. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Winiarski R., Zdebski J. 2008. Psychologia turystyki. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Yanga Y., Altschulera B., Xiang Z.L., Lia R. 2021. Monitoring the global COVID-19 impact on tourism: The COVID19tourism index. Annals of Tourism Research, 90: 103-120; https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103120
 11. Yul H., Hanyu1 B., Shiwei1 S. 2021. How does COVID-19 affect tourism in terms of people’s willingness to travel? Empirical evidence from China. Tourism Review, 76, 4: 892-909.
 12. www.stat.gov.pl (dostęp: 17.11.2021).
 13. www.unwto.org - UNWTO Statistics (dostęp: 3.12.2021). www.coronavirus.jhu.edu/map.html - JHU CSSE COVID-19 Data (dostęp: 17.11.2021). www.bud.hu/budapest_airport/letoltheto_dokumentumok/statisztikak/forgalmi_jelentesek www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2020/helyzetkep_turizmus_2020.pdf www.ksh.hu/heti-monitor/turizmus.html
 14. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0003.html www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0043.html www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0004.html www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0005.html www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0006.html www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0009.html www.gov.pl/web/sport/- Ministry of Sport and Tourism of Poland
 15. www.unwto.org/impact-assessment-of-the-COVID-19-outbreak-on-international-tourism (dostęp: 27.02.2022).