Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju
pdf

Jak cytować

czasopisma, R. (2022). Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 131–132. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/32966

Abstrakt

Podręcznik stanowi jeden z 10 tomów cyklu publikacji zaplanowanego dla studentów nowatorskiego w Polsce kierunku studiów: zintegrowane planowanie rozwoju, prowadzonego na naszym wydziale od roku akademickiego 2018/2019. Materiały w nim zawarte mają w zamierzeniu tworzyć z jednej strony kompendium wiedzy z przyrodniczych podstaw zintegrowanego planowania rozwoju, z drugiej – poprzez m.in. wskazanie pogłębionego zestawu bibliografii – zachęcić do samodzielnego zgłębiania wiedzy z tego jakże szerokiego zakresu oraz ułatwić realizację zagadnień będących elementami modułu przyrodniczego.

pdf

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.