Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju
pdf

Jak cytować

czasopisma, R. (2022). Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 131–132. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/32966

Abstrakt

Podręcznik stanowi jeden z 10 tomów cyklu publikacji zaplanowanego dla studentów nowatorskiego w Polsce kierunku studiów: zintegrowane planowanie rozwoju, prowadzonego na naszym wydziale od roku akademickiego 2018/2019. Materiały w nim zawarte mają w zamierzeniu tworzyć z jednej strony kompendium wiedzy z przyrodniczych podstaw zintegrowanego planowania rozwoju, z drugiej – poprzez m.in. wskazanie pogłębionego zestawu bibliografii – zachęcić do samodzielnego zgłębiania wiedzy z tego jakże szerokiego zakresu oraz ułatwić realizację zagadnień będących elementami modułu przyrodniczego.

pdf