Obszary wiejskie w zintegrowanym planowaniu rozwoju
pdf

Jak cytować

czasopisma, R. (2022). Obszary wiejskie w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 133–134. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/32967

Abstrakt

Monografia jest jedną z 10 planowanych publikacji w ramach serii Zintegrowane Planowanie Rozwoju. Podstawowym celem jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat współczesnego planowania obszarów wiejskich w Polsce, a więc gospodarowania przestrzenią, zasadniczo dotyczącego przestrzennego oddziaływania wielorakich zagadnień oraz przestrzennej koordynacji różnych polityk mających znaczenie dla osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje ona problematykę obszarów wiejskich związaną z ich klasyfikacją i typologią, koncepcjami rozwoju, instrumentami polityki rozwoju, partnerstwa terytorialnego, dziedzictwa kulturowego, planowania i zagospodarowania, w tym infrastruktury technicznej i społecznej oraz planowania rozwoju gospodarczego.

pdf