Integracja krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej: potencjał i priorytety na światowych rynkach
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
integracja
Europa Wschodnia
Europa Środkowo- -Wschodnia
Polska
Ukraina
potencjał
wspólna polityka regionalna

Jak cytować

Czapla, T., Chebotarov, I., Glinkowska-Krauze, B., & Chebotarov, V. (2023). Integracja krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej: potencjał i priorytety na światowych rynkach. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(63), 89–102. https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.06

Abstrakt

Można przypuszczać, że wojna rosyjsko-ukraińska doprowadzi do nowej konfiguracji wzajemnych relacji w gospodarczej i politycznej sytuacji wielu krajów europejskich. Przyczyni się to do szybkiego powstawania sojuszy strategicznych pomiędzy krajami sąsiadującymi, o podobnych kulturach narodowych i „uzupełniającym” się potencjale. Region Europy Środkowo-Wschodniej wydaje się dobrym przykładem takiego integracji. W kontekście tworzenia takiego sojuszu nasuwają się pytania o jego trwałość, przesłanki, korzyści i potencjalne zagrożenia. Autorzy tego opracowania odnoszą się do przesłanek tworzenia sojuszu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego potencjalnej słuszności i trwałości (z perspektywy historycznej, geograficznej, surowcowej, logistyczno-transportowej).

https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.06
PDF

Finansowanie

Uniwersytet Łódzki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Bibliografia

Atlantic Council. 2022. Ukraine defies Russia and launches electricity exports to EU neighbors. By Aura Sabadus. July 6, 2022 (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-defies-russia-and-launches-electricity-exports-to-eu-neighbors/; dostęp: 14.10.2022).

Chebotarov V., Chebotarov I. 2020. National business cultures: the influence of religion, and their role in the economic development of countries. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 50(50): 23-30. DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2020-0029

Chebotarov I.V., Glinkowska-Krauze B., Zestaw narzędzi stosowanych badań empirycznych krajowych kultur biznesowych. Świadectwo rejestracji praw autorskich. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy, 97375 z dnia 28.04.2020.

Deutsch K.W. 1968 The impact of communications upon theory of international relations. [W:] A.A. Said (red.), Theory of International Relations: The Crisis of Relevance. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, s. 74-92.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2022. Impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security and related matters under the mandate of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (https://www.fao.org/3/nj164en/nj164en.pdf; dostęp: 14.10.2022).

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2022. The Importance of Ukraine and the Russian Federation for Global Agricultural Markets and the Risks Associated with the War in Ukraine. Information Note. 10 June 2022. Update (https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf; dostęp: 14.10.2022).

Glinkowska Krauze B., Chebotarov V., Chebotarov I. 2022. National Business Cultures as a System forming Factor of the “Lublin Triangle”. Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, 25(1): 145-157. DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.09

Glinkowska Krauze B., Chebotarov I., Chebotarov V., Kaczmarek B. 2023. Narodowe kultury biznesowe i korporacyjne Polski i Ukrainy. Czynniki doskonalenia i integracja międzynarodowa. Wyd. UŁ, Łódź.

Glinkowska Krauze B., Kaczmarek B., Chebotarov V. 2020. Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka. Wyd. UŁ, Łódź. DOI: https://doi.org/10.18778/8142-054-9.01

Haas E. 1958. The Uniting of Europe. Stanford Univ. Press, Stanford.

Hofstede G. 1980. Culture’s consequences: International differences in work-related values. Sage Publications, Beverly Hills, CA.

Hofstede G., Hofstede J.G., Minkov M. 2010. Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded 3rd Ed. McGraw-Hill, New York.

Hofstede Insights. 2022 (https://hofstede-insights.com/country-comparison/; dostęp: 14.10.2022).

Kolosov A., Chebotarov I., Chebotarov V., Kucherenko S. 2022. Governmental Management Concept for Overcoming COVID-19 Pandemic in the Context of National Business Cultures. International Journal of Supply and Operations Management, 9(4): 448-460.

Komisja Europejska. 2007. Różnorodność klastrów. Innowacje w Europie. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Bruksela.

Komisja Europejska. 2018. Sprawozdanie na temat propozycji KE ws. budżetu: rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r. Sprawozdanie Kancelarii Senatu z dnia 29.05.2018 nr 31/2018, Strasburg.

Komisja Europejska. 2022 (https://twitter.com/EU_Commission/status/1578996180029243392; dostęp: 14.10.2022).

Mitrany D. 1943. A Working Peace System. Royal Institute of International Affairs, London.

Monnet J. 1978. Memoirs. Translated by Mayne, Richard. Doubleday & Company, Inc, Garden City, New York.

Piłsudski J. 1990. List do Leona Wasilewskiego, 8 IV 1919 r. Pisma zbiorowe, t. V.

Puchala D.J. 1997. Some Non-Western Perspectives on International Relations. Journal of Peace Research, 34(2): 129-134. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343397034002001

Rudnicki R., Dubownik A., Szyda B., Adamiak C. 2019. Spatial diversity of absorption of EU assistance funds and the level of socioeconomic development in Poland. Regional Development and Regional Policy, 45: 73-85. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.45.06

Schuman R. 1953. France and Europe. Foreign Affairs, 31, 3: 349-360. DOI: https://doi.org/10.2307/20030969

Szołtysek J., Twaróg S. 2013. Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 175: 13-31.

Szulc-Fischer P. 2020. Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 51: 89-99. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.51.08

Tinbergen J. 1962. Shaping the world economy, suggestions for an international economic policy. New York.

WorldBank. 2022 (https://data.worldbank.org/?locations=EU-PL-UA-SK-EE-LV-LT; dostęp: 14.10.2022).

Яковенко Н. 2009. Скільки Істориків - Стільки Уній (з нагоди 440-ліття Люблінської Унії). Український гуманітарний огляд. Вип. 14. C. 9-32.

Źródła internetowe

https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba (dostęp: 24.01.2023).

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-05-10/slowacja-strategiczne-dylematy-po-rosyjskiej-inwazji-na (dostęp: 24.01.2023).

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-07-14/litwa-wobec-wytycznych-ke-w-sprawie-tranzytu-kaliningradzkiego (dostęp: 24.01.2023).

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-06-24/lotewskie-batalie-o-pomniki (dostęp: 24.01.2023).

https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/estonia-przekaze-ukrainie-rekordowe-wsparcie-chcemy-zainspirowac-niemcy/ (dostęp: 24.01.2023).

https://energetyka24.com/gaz/gazowy-spichlerz-europy-podziemne-magazyny-gazu-ukrainy-analiza (dostęp: 26.01.2023).

https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2?locations=EU-PL-UA-SK-EE-LV-LT (dostęp: 26.01.2023).

https://www.gov.pl/web/klimat/otwarcie-gazociagu-baltic-pipe (dostęp: 26.01.2023).

https://www.dw.com/pl/nord-stream-wybuchy-by%C5%82y-sabota%C5%BCem/a-63810844 (dostęp: 26.01.2023).

https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impacts-infrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en (dostęp: 26.01.2023).

https://logistyka.rp.pl/regulacje-ue/art37589811-poszerzona-siec-ten-t-w-standardzie-europejskim-wjedzie-na-ukraine (dostęp: 26.01.2023).