Mechanizmy partycypacyjne oraz cechy partycypacji sąsiedzkiej w rewitalizacji podwórek miejskich w Polsce
pdf

Słowa kluczowe

partycypacja
rewitalizacja
podwórko miejskie
mechanizmy partycypacyjne

Jak cytować

Miśkowiec, M. (2023). Mechanizmy partycypacyjne oraz cechy partycypacji sąsiedzkiej w rewitalizacji podwórek miejskich w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(63), 207–225. https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.12

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja występujących prawidłowości i różnic w stosowanych mechanizmach partycypacyjnych oraz wskazanie i wyjaśnienie wpływu najważniejszych cech partycypacji sąsiedzkiej na osiągane efekty rewitalizacji przestrzeni podwórek miejskich. Badania prowadzono z uwzględnieniem 17 lokalizacji podwórek w sześciu miastach Polski. W badaniach wykorzystano głównie metody jakościowe, takie jak wywiady pogłębione oraz wizje studyjne. Wyniki wskazują na takie mechanizmy oraz cechy procesu partycypacji, które przyczyniły się nie tylko do osiągnięcia efektów przestrzenno-funkcjonalnych, ale przede wszystkim społecznych, takich jak integracja i aktywizacja społeczności sąsiedzkiej oraz oddolne przejęcie inicjatywy i odpowiedzialności za przestrzeń wspólną.

https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.12
pdf

Finansowanie

Narodowe Centrum Nauki w Polsce (grant nr 2019/33/N/HS4/01670)

Bibliografia

Arnstein S.R. 1969. A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4). DOI: https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Arvai J.L. 2003. Using risk communication to disclose the outcome of a participatory decision-making process: Effects on the perceived acceptability of risk‐policy decisions. Risk Analysis: An International Journal, 23(2): 281-289. DOI: https://doi.org/10.1111/1539-6924.00308

Babbie E. 2008. Podstawy badań społecznych. PWN, Warszawa.

Brown G., Chin S.Y.W. 2013. Assessing the effectiveness of public participation in neighbourhood planning. Planning Practice and Research, 28(5): 563-588. DOI: https://doi.org/10.1080/02697459.2013.820037

Butterfoss F.D. 2006. Process evaluation for community participation. Annual Review of Public Health, 27(1): 323-340. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.27.021405.102207

Domański B., Gwosdz K. 2010. Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce. [W:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Donderowicz M., Główczyński M., Wronkowski A. 2016. Partycypacja społeczna w rewitalizacji - rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania. Problemy Rozwoju Miast, 4: 41-51.

Drazkiewicz A., Challies E., Newig J. 2015. Public participation and local environmental planning: Testing factors influencing decision quality and implementation in four case studies from Germany. Land Use Policy, 46: 211-222. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.02.010

Falanga R. 2020. Formulating the success of citizem participation in urban regeneration: Insights and perplexities from Lisbon. Urban Research & Practice, 13, 5: 477-499. DOI: https://doi.org/10.1080/17535069.2019.1607895

Ferreira V., Barreira A.P., Loures L., Antunes D., Panagopoulos T. 2020. Stakeholders’ engagement on nature-based solutions: A systematic literature review. Sustainability (Switzerland), 12(2): 640. DOI: https://doi.org/10.3390/su12020640

Fung A. 2006. Varieties of participation in complex governance. Public Administration Review, 66: 66-75. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x

Gidlöf-Gunnarsson A., Öhrström E. 2010. Attractive “quiet” courtyards: a potential modifier of urban residents’ responses to road traffic noise? International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(9): 3359-3375. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph7093359

Hałat P. 2010. Instrumenty partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w Polsce. [W:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane. Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, s. 127-155.

IAPP. 2007. IAP2 spectrum of public participation.

Innes J.E., Booher D.E. 2004. Reframing public participation: strategies for the 21st century. Planning Theory & Practice, 5(4): 419-436. DOI: https://doi.org/10.1080/1464935042000293170

Jarczewski W., Huculak M., Janas K. 2013. Rewitalizacja podwórek. Kompendium. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Kleinschroth F., Kowarik I. 2020. COVID-19 crisis demonstrates the urgent need for urban greenspaces. Frontiers in Ecology and the Environment, 18(6): 318. DOI: https://doi.org/10.1002/fee.2230

Kotus J., Sowada T. 2017. Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein’s ladder. Cities, 65: 78-86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.02.009

Krysiński D., Banaś J. 2017. Wrocław. Wejście od podwórza. Raport ewaluacyjny projektu.

Lawson L., Kearns A. 2010. Community Engagement in Regeneration: Are We Getting the Point? Journal of Housing and the Built Environment, 25(1): 19-36. DOI: https://doi.org/10.1007/s10901-009-9168-7

Lerner J. 2014. Urban acupuncture. Island Press, Washington, DC. DOI: https://doi.org/10.5822/978-1-61091-584-7

Li X., Zhang F., Hui E.C.M., Lang W. 2020. Collaborative workshop and community participation: A new approach to urban regeneration in China. Cities, 102: 102743. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102743

Meyer C.B. 2001. A Case in case Study Methodology. Field Methods, 13(4): 329-352. DOI: https://doi.org/10.1177/1525822X0101300402

Miśkowiec M., Gorczyca K.M. 2018. Public participation in local regeneration programmes in Poland: case study of Olkusz. International Journal of E-Planning Research (IJEPR), 7(4): 44-60. DOI: https://doi.org/10.4018/IJEPR.2018100103

Miśkowiec M., Masierek E. 2022. Factors and levels of community participation using the example of small-scale regeneration interventions in selected neighbourhood spaces in Polish cities. Urban Research & Practice, 1-25. DOI: https://doi.org/10.1080/17535069.2022.2099758

Parés M., Bonet-Martí J., Martí-Costa M. 2012. Does participation really matter in urban regeneration policies? Exploring governance networks in Catalonia (Spain). Urban Affairs Review, 48(2): 238-271. DOI: https://doi.org/10.1177/1078087411423352

Raszka B., Zienkiewicz A., Kalbarczyk R., Kalbarczyk E. 2014. Revitalization of urban courtyards in Wrocław (southwestern Poland). Polish Journal of Natural Sciences, 29(3): 225-237.

Reed M.S., Vella S., Challies E., de Vente J., Frewer L., Hohenwallner-Ries D., van Delden H. 2018. A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work? Restoration Ecology, 26: 7-17. DOI: https://doi.org/10.1111/rec.12541

Risse T. 2004. Global governance and communicative action. Government and Opposition, 39(2): 288-313. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00124.x

Rosen J., Painter G. 2019. From Citizen Control to co-production: Moving beyond a Linear Conception of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 85(3): 335-347. DOI: https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1618727

Rowe G., Frewer L.J. 2004. Evaluating public-participation exercises: a research agenda. Science, Technology & Human Values, 29(4): 512-556. DOI: https://doi.org/10.1177/0162243903259197

Rowe G., Frewer L.J. 2005. A typology of public engagement mechanisms. Science, Technology & Human Values, 30(2): 251-290. DOI: https://doi.org/10.1177/0162243904271724

Sagan I., Grabkowska M. 2012. Urban regeneration in Gdańsk, Poland: Local regimes and tensions between top-down strategies and endogenous renewal. European Planning Studies, 20(7): 1135-1154. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2012.674347

Sim D. 2019. Soft City: Building Density for Everyday Life. Island Press.

Skanavis C., Koumouris G.A., Petreniti V. 2005. Public participation mechanisms in environmental disasters. Environmental Management, 35(6): 821-837. DOI: https://doi.org/10.1007/s00267-004-0120-z

Teernstra A.B., Pinkster F.M. 2016. Participation in neighbourhood regeneration: Achievements of residents in a Dutch disadvantaged neighbourhood. Urban Research & Practice, 9(1): 56-79. DOI: https://doi.org/10.1080/17535069.2015.1045931

White S.C. 2011. Depoliticising development: The uses and abuses of participation. Developmnet in Practice, 6(1): 6-15. DOI: https://doi.org/10.1080/0961452961000157564

Voorberg W.H., Bekkers V.J., Tummers L.G. 2015. A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review, 17(9): 1333-1357. DOI: https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485).

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Minister Rozwoju, MR/H 2014-2020/20(2)08/2016.