Turystyka jako czynnik przekształceń obszarów wiejskich – systemowe ujęcie problemu badawczego
PDF

Słowa kluczowe

turystyka
obszary wiejskie
rozwój społeczno-ekonomiczny
ujęcie systemowe

Jak cytować

Maik, W. (2014). Turystyka jako czynnik przekształceń obszarów wiejskich – systemowe ujęcie problemu badawczego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (26), 27–34. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.03

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ujęcia systemowego w badaniach roli turystyki jako czynnika przekształceń obszarów wiejskich. Podstawą konceptualizacji jest system składający się z czterech powiązanych ze sobą podsystemów charakteryzujących turystykę jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, przemian społeczno-kulturowych, przekształceń środowiska geograficznego i przestrzeni. System ten stanowi pewien schemat pojęciowy, który umożliwia kompleksowe badanie przekształceń obszarów wiejskich pod wpływem turystyki.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.03
PDF

Bibliografia

Chojnicki Z. 2008. Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne. [W:] J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 21–36.

Chojnicki Z. 2011. Model empiryczno-naukowy geografii. [W:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 9–34.

Dziegieć E. 1995. Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich. Turyzm 5: 5–56.

Kostrowicki J. 1976. Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Przegląd Geograficzny, 48, 4.

Kowalczyk A. 2000. Geografia turyzmu. PWN, Warszawa.

Kowalczyk A. (red.) 2010. Turystyka zrównoważona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Liszewski S. 1995. Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 5, 2: 87–103.

Liszewski S. 2010. Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny). Turyzm, 20, 2: 37–46.

Liszewski S., Maik W. 2000. Osadnictwo. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Pearce D. 1995. Tourism today: a geographical analysis. L’Espace Geographique, 10.

Przecławski K. 1977. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. ALBIS, Kraków.

Rydz E. 2006. Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.

Smith R.A. 1992. Beach resort evolution. Implications for planning. Annals of Tourism Research, 19, 3: 304–322.

Sztompka P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków.

Włodarczyk 2009. Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.