Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez grupy producenckie w województwie wielkopolskim
PDF

Słowa kluczowe

grupy producentów rolnych
absorpcja środków UE
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Jak cytować

Bała, D. (2014). Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez grupy producenckie w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (28), 79–88. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.07

Abstrakt

W artykule poruszono zagadnienie przestrzennego zróżnicowania absorpcji środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przez grupy producentów rolnych z terenu województwa wielkopolskiego. Idea działalności grupowej w warunkach polskich, pomimo stworzenia ram prawnych tego typu działalności, nie zyskała szerszego zainteresowania wśród rolników. W celu zachęcenia ich do tworzenia tego typu struktur instytucjonalnych zwiększających konkurencyjność wyodrębniono specjalne działanie umożliwiające finansowanie grup producenckich przez 5 pierwszych lat ich działalności. Największą popularność grupy zyskały w województwie wielkopolskim, na którego terenie zarejestrowanych jest ich najwięcej w skali kraju, a jednocześnie przodują one w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Na obszarze województwa zauważalne jest regionalne zróżnicowanie aktywności grup producenckich, które powiązane jest z uwarunkowaniami historycznymi i przyrodniczymi.
https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.07
PDF

Bibliografia

Czapiewska G. 2013. Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13: 165-178.

Kacprzak E. 2010. Pozyskiwanie środków finansowych Wspólnej Polityki Rolnej przez grupy producenckie w Polsce. [W:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, XXIV: 99-119.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2010. MRiRW.

Racine J., Raymond H. 1977. Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 81, poz. 550).

Turski J., Witosław K. 2004. Grupy producentów rolnych polskiego rolnictwa. Biuletyn Informacyjny ARR, 2: 62-65.

Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 88, poz. 983).

beneficjenciwpr.minrol.gov.pl

www.bip.umww.pl