Studia regionalne w dorobku profesora Kazimierza Dziewońskiego

Main Article Content

Teresa Czyż

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czyż, T. (2016). Studia regionalne w dorobku profesora Kazimierza Dziewońskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 9-16. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8631
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Beaujeu-Garnier J. 1976. Methods and perspectives in geography. London.
 2. Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Poznań: 7–43.
 3. Chojnicki Z., Czyż T. 1992. Region, regionalizacja, regionalizm. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 2: 1–18.
 4. Chojnicki Z., Dziewoński K. 1978. Podstawowe zagadnienia metodologiczne rozwoju geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 50, 2: 205–221.
 5. Czyż T. 1971. Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski. IG PAN, Prace Geograficzne, 92. Wrocław.
 6. Domański B. 2009. Współczesne studia regionalne a geografia człowieka. [W:] A. Richling, M. Lechowicz (red.), Studia regionalne a rozwój regionalny. Warszawa: 93–99.
 7. Dziewoński K. 1948. Zasady przestrzennego kształtowania inwestycji podstawowych. Planowanie przestrzenne. Studia teoretyczne, I. Główny Urząd Planowania Przestrzennego, Warszawa.
 8. Dziewoński K. 1957. Niektóre problemy badania regionów gospodarczych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 29, 4: 719–739.
 9. Dziewoński K. 1960. Problems of regional structure of Poland. Przegląd Geograficzny, 32, supplement: 115–125.
 10. Dziewoński K. 1961a. Elementy teorii regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 33, 4: 593–613.
 11. Dziewoński K. 1961b. Theoretical problems in the development of economic regions (with special emphasis on Poland). Regional Science Association, Papers VIII: Hague Congress: 43–54.
 12. Dziewoński K. 1964. Economic regionalization. Geographia Polonica, 1: 171–185.
 13. Dziewoński K. 1967a. Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 39, 1: 33–50.
 14. Dziewoński K. 1967b. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. IG PAN, Prace Geograficzne, 65: 77–85.
 15. Dziewoński K. 1990. Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. IGiPZ PAN, Prace Geograficzne, 154. Wrocław.
 16. Dziewoński K., Leszczycki S., Otremba E., Wróbel A. 1964. Review of concepts and theories of economic regionalization. Geographia Polonica, 4: 11–23.
 17. Dziewoński K., Wróbel A. 1964. Regional structure and economic regions of Poland. Geographia Polonica, 4: 47–58.
 18. Lisowski A. 2003. Koncepcja przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa.
 19. Rykiel Z. 2001. Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego. Białystok.
 20. Wróbel A. 1960. Województwo warszawskie – studium ekonomicznej struktury regionalnej. IG PAN, Prace Geograficzne, 24. Warszawa.