Przygotowanie samorządów ośrodków regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności

Main Article Content

Paweł Churski

Abstrakt

Celem pracy jest ocena stopnia przygotowania instytucjonalno-programowego samorządów terytorialnych ośrodków regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności Unii Europejskiej oraz identyfikacja opinii przedstawicieli tych samorządów na temat konsekwencji wynikających z dostępu do tych środków. Artykuł zawiera częściowe wyniki projektu badawczego „Rola środków europejskich dla rozwoju miast Polski – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej” realizowanego przez zespół pracowników Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, w ramach którego w okresie maj 2014–styczeń 2015 przeprowadzono badania terenowe przy wykorzystaniu techniki ankiety.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Churski, P. (2016). Przygotowanie samorządów ośrodków regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 73-93. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8635
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Amin A. 1999. An institutionalist perspective on regional economic development. International Journal of Urban & Regional Research, 23(2): 365–378.
 2. Amin A., Thrift N. 1995. Globalisation and institutional thickness. [W:] P. Healey D., Cameron, S. Avaoudi, S. Graham, C. Madani-Pour (red.), Managing cities: The New Urban context. Chichester, NY, s. 91–108.
 3. Baslé M. 2006. Strengths and weaknesses of European Union policy evaluation methods: ex-post evaluation of Objective 2 1994–99, Regional Studies, 40(2): 225–235.
 4. Beer A., Clower T. 2014. Mobilising leadership in cities and regions. Regional Studies. Regional Science (http://rsa.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21681376.2013. 869428).
 5. Beer A., Lester L. 2015. Institutional thickness and institutional effectiveness: developing regional indices for policy and practice in Australia. Regional Studies, Regional Science, 2, 1: 204–227.
 6. Bradley J. 2006. Evaluating the impact of European Union cohesion policy in less developed countries and regions. Regional Studies, 40(2): 189–199.
 7. Bukowski M., Pelle D., Saj W.M. 2008. Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004–2020. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 8. Chen H.T. 1990. Theory driven evaluation. Sage, Newbury CA.
 9. Churski P. 2014. The impact of EU funds on the development of Poznań against the background of selected cities in Poland – an attempt to assess changes during the first decade of membership in the European Union. [W:] P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań – An attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 17–28.
 10. Churski P., Borowczak A. 2010. Effectiveness of interventions co-financed by the EU structural funds in Wielkopolska in years 2004–2006. Quaestiones Geographicae: 85–102.
 11. Churski P., Perdał R., Herodowicz T. 2016. Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce. Samorząd Terytorialny, 7 (w druku).
 12. Churski P., Stryjakiewicz T. 2014. (red.) Poznań – An attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Chrościcka A., Płachecki T., Sternik A. 2005. Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport dla Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Warszawa.
 14. Farole T., Rodríguez-Pose A., Storper M. 2011. Human geography and the institutions that underlie economic growth. Progress in Human Geography, 35, 1: 58–80.
 15. Gorzelak G. 2014. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy. „Studia Regionalne i Lokalne” 3/57: 5–25.
 16. Misiąg J., Misiąg M., Tomalak M. 2013. Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 17. Olejniczak K. 2009. Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze. Raporty i Analizy EUROREG 2. Warszawa.
 18. Rodríguez-Pose A. 2013. Do Institutions Matter for Regional Development? Regional Studies, 47,7: 1034–1047. DOI: 10.1080/00343404.2012.748978.
 19. Rodriguez-Pose A., Garcilazo E. 2013. Quality of government and the returns of investment: Examining the impact of cohesion expenditure in European regions. OECD Regional Working Papers, 12. OECD, Paris.
 20. Rodríguez-Pose A., Garcilazo E. 2015. Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions. Regional Studies, 49, 8: 1274–1290. DOI: 10.1080/00343404.2015.1007933.
 21. Scriven M. 1982. The logic of evaluation. Sage. Newbury.
 22. Scriven M. 1992. Evaluation thesaurus. Sage. Newbury.
 23. Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, Investment for jobs and growth: Promoting development and good governance in EU regions and cities, Regional and Urban Policy, European Commission, July, Brussels.
 24. Stryjakiewicz T. (red.) 2014. Kurczenie się miast w Europie środkowo-wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 25. Szara K. 2012. Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27: 175–187.
 26. Williamson O.E. 1981. The Economics of Organization. The Transaction Cost Approach. The American Journal of Sociology, 87(3): 548–577.
 27. Zając J., Wojewódzka A., Stawicki M. 2009. Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje. SGGW, Warszawa (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/ Documents/rrit_063.pdf).