Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski
PDF

Słowa kluczowe

klub sportowy
ćwiczący
struktura przestrzenna
województwa
Polska

Jak cytować

Bogacka, E. (2015). Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 95–106. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8643

Abstrakt

W artykule przedstawiono strukturę przestrzenną klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014. W pracy omówiono następujące zagadnienia: 1) kluby sportowe w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014 oraz 2) charakterystykę demograficzną ćwiczących w klubach sportowych w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014.
PDF

Bibliografia

Aktywność fizyczna Polaków, BS/129/2013, CBOS.

Biernat E. 2011. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Daniels M., Norman W. 2003. Estimating the Economic Impact of Seven Regular Sport Tourism Events, Journal of Sport & Tourism, 8, 4: 213–222.

Jones I. 2008. Sport Fans and Spectators as Sport Tourists, Journal of Sport & Tourism, 13, 3.

Leszczyńska A. 2013. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 45: 179–189.

Mała encyklopedia sportu 1984. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Motek P., Kossowski T., Bogacka E. 2010. Sport w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 7. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Piechota R. 2007. Reklama i sponsoring w transmisji sportowej. Sport Wyczynowy, 4–6: 111–123.

Raczyńska B., Długołęcka B. 2009, Physical activity in osteoporosis prevention and treatment, Polish Journal of Sport and Tourism, 16: 1–14.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2000 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.