O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo Studia Azjatystyczne zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą, historyczną i religioznawczą. Obszarem zainteresowania redaktorów i autorów artykułów są cywilizacje Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Dalekiego Wschodu.

Proces recenzji

Nadesłane artykuły podlegają anonimowej recenzji naukowej. Do jej wykonania powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review process).

Harmonogram publikacji

Artykuły nadesłane do końca września danego roku (np. wrzesień 2017) zostaną uwzględnione w procesie recenzyjnym do kolejnego numeru (np. nr 4, 2018).

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

Gulayhan Aqtay, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Joanna Bocheńska, Uniwersytet Jagielloński
Marzena Godzińska, Uniwersytet Warszawski
Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki
Henryk Jankowski, Adam Mickiewicz University
Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński
Sławomir Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Maciej Klimiuk, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Iwona Kordzińska-Nawrocka, Uniwersytet Warszawski
Michał Krueger, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wojciech Lipoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Bogna Łakomska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Stanisław Meyer, Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Pachniak, Uniwersytet Warszawski
Marek Piela, Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Rozwadowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wojciech Sajkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dorota Skotarczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Kamila Stanek, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Starecka, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Stefaniak-Rak, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki UAM
Maciej Tomal, Uniwersytet Jagielloński
Grażyna Zając, Uniwersytet Jagielloński
Anna Zalewska, Uniwersytet Warszawski

Nina Budziszewska, Uniwersytet Wrocławski
Przemysław Piotr Damski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Jan Doktór, Żydowski Instytut Historyczny
Łukasz Gacek, Uniwersytet Jagielloński
Dorota Jarząbek-Wasyl, Uniwersytet Jagielloński
Lidia Kasarełło, Uniwersytet Warszawski
Maciej Klimiuk, Ruprecht-Karls-Üniversität Heidelberg / Okan Üniversitesi
Norbert Kordek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Alicja Łozowska, Uniwersytet Wrocławski
Mieszko Łukaszewicz, Wyższa Szkoła Umiejętnosci Społecznych
Krzysztof Marchlewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Katarzyna Sarek, Uniwersytet Jagielloński
Marcin Styszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Marek Tuszewicki, Uniwersytet Jagielloński 

Historia czasopisma

Czasopismo powstało w 2014 w wyniku współpracy arabistów, hebraistów, sinologów i turkologów - pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM.