Kontakt
Katedra Studiów Azjatyckich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 24
61-714 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Filip Jakubowski
Instytut Orientalistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wsparcie techniczne

Pressto