Kontakt

Katedra Studiów AzjatyckichUniwersytet im. Adama Mickiewiczaal. Niepodległości 2461-714 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Filip Jakubowski
Instytut Orientalistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wsparcie techniczne

Pressto