Redaktor naczelny

Filip Jakubowski, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Sekretarz redakcji

Adrianna Maśko, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Redaktor językowy

Joanna Krenz, Zakład Literatury i Kultury Chińskiej UAM, Polska

Rada redakcyjna

Agnieszka Graczyk, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Filip Jakubowski, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Joanna Krenz, Zakład Literatury i Kultury Chińskiej UAM, Polska

Sebastian Kubicki, Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM, Polska

Adrianna Maśko, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Łukasz Piątak, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Dorota Smętek, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki UAM, Polska

Katarzyna Stefaniak-Rak, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki UAM, Polska

Rada wydawnicza

Arzu Sadykhova, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Adnan Abbas, Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM, Polska

Gulayhan Aqtay, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki UAM, Polska