Pressto.

Nagłowek strony

Studia Azjatystyczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą, historyczną i religioznawczą. Obszarem zainteresowania redaktorów i autorów artykułów są cywilizacje Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Dalekiego Wschodu. W gronie recenzentów pierwszego tomu znaleźli się wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin, profesorowie i doktorzy reprezentujący najważniejsze polskie ośrodki naukowe. Dzieląc się z początkującymi badaczami własną wiedzą i doświadczeniem, nie tylko gwarantują oni wysoki merytoryczny poziom publikacji, ale także inspirują i motywują młodych autorów do dalszej rzetelnej, intensywnej pracy oraz wskazują potencjalne kierunki rozwoju ich intelektualnych zainteresowań. Oddając w Państwa ręce pierwszy numer Studiów Azjatystycznych, zachęcamy do lektury zawartych w nim artykułów i zarazem zapraszamy do współtworzenia następnych edycji czasopisma. Otwarci jesteśmy zarówno na nadsyłane teksty naukowe, recenzje, jak i na wszelkie sprawozdania, które mogą wzbogacić kolejne tomy.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat
DOI: 10.14746/sa
ISSN: 2449-5433

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

12166

Aktualności

 

Zapraszamy

 
Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 4 numeru czasopisma (2018) do końca września 2017 roku.  
Opublikowane: 2017-05-08
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo