Studia Azjatystyczne

Aktualny numer

Nr 4 (2018)
Opublikowany 2019 maja 29

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą, historyczną i religioznawczą. Obszarem zainteresowania redaktorów i autorów artykułów są cywilizacje Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Dalekiego Wschodu. W gronie recenzentów pierwszego tomu znaleźli się wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin, profesorowie i doktorzy reprezentujący najważniejsze polskie ośrodki naukowe. Dzieląc się z początkującymi badaczami własną wiedzą i doświadczeniem, nie tylko gwarantują oni wysoki merytoryczny poziom publikacji, ale także inspirują i motywują młodych autorów do dalszej rzetelnej, intensywnej pracy oraz wskazują potencjalne kierunki rozwoju ich intelektualnych zainteresowań. Oddając w Państwa ręce pierwszy numer Studiów Azjatystycznych, zachęcamy do lektury zawartych w nim artykułów i zarazem zapraszamy do współtworzenia następnych edycji czasopisma. Otwarci jesteśmy zarówno na nadsyłane teksty naukowe, recenzje, jak i na wszelkie sprawozdania, które mogą wzbogacić kolejne tomy.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat, CEJSH DOI: 10.14746/sa ISSN: 2449-5433 LICENCJA: Publikacje w czasopiśmie dostępne są na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Licencja Creative Commons
Wyświetl wszystkie wydania