OPIS CZASOPISMA
Czasopismo zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę językoznawczą, literaturoznawczą, kulturoznawczą, historyczną i religioznawczą. Obszarem zainteresowania redaktorów i autorów artykułów są cywilizacje Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej oraz Dalekiego Wschodu. W gronie recenzentów pierwszego tomu znaleźli się wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin, profesorowie i doktorzy reprezentujący najważniejsze polskie ośrodki naukowe. Dzieląc się z początkującymi badaczami własną wiedzą i doświadczeniem, nie tylko gwarantują oni wysoki merytoryczny poziom publikacji, ale także inspirują i motywują młodych autorów do dalszej rzetelnej, intensywnej pracy oraz wskazują potencjalne kierunki rozwoju ich intelektualnych zainteresowań. Oddając w Państwa ręce pierwszy numer Studiów Azjatystycznych, zachęcamy do lektury zawartych w nim artykułów i zarazem zapraszamy do współtworzenia następnych edycji czasopisma. Otwarci jesteśmy zarówno na nadsyłane teksty naukowe, recenzje, jak i na wszelkie sprawozdania, które mogą wzbogacić kolejne tomy.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat
DOI: 10.14746/sa
ISSN: 2449-5433

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Zapraszamy

2017-05-08

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 4 numeru czasopisma (2018) do końca września 2017 roku.

Nr 4 (2018)

Wyświetl wszystkie numery