Przysięga
PDF

Jak cytować

Seyfettin, Ömer. (2019). Przysięga. Studia Azjatystyczne, (4), 53–60. https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.5

Abstrakt

Ömer Seyfettin, Przysięga. 

Tłumaczenie i opracowanie: Aleksandra Kunysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.5
PDF

Bibliografia

Bibliografia:

Parlatır, İsmail, İnci Enginün (red.) (i in.). 2000. Güzel Yazılar. Hikâyeler 1. Ankara: Başak Matbaacılık.

Źródła internetowe

Ömer Seyfettin: Türkçe Bilgi, https://www.turkcebilgi.com/%C3%B6mer_seyfettin, dostęp: 21.02.2019.

Ömer Seyfettin: Biyografi.info, https://www.biyografi.info/kisi/omer-seyfettin, dostęp: 21.02.2019.

Polat, Nazim H. Ömer Seyfettin: Türkiye Diyanet Vakfi İslâm Ansiklope-disi, https://islamansiklopedisi.org.tr/omer-seyfeddin, dostęp: 21.02.2019.