Sytuacja prawna muzułmanów w XIX-wiecznym Imperium Rosyjskim
PDF

Słowa kluczowe

Russian Empire
law
Muslims
religion

Jak cytować

Ludwiczak, P. (2017). Sytuacja prawna muzułmanów w XIX-wiecznym Imperium Rosyjskim. Studia Azjatystyczne, (3), 123–133. https://doi.org/10.14746/sa.2017.3.09

Abstrakt

The article discusses legal situation of the Muslim community under the legislation of the Russian Empire’s central governorates in the 19 th century. Regulations in force within that territory were similar to those applied in other governorates of the Imperial Russia. This research is of a general nature due to the fact that detailed elaboration on Muslims’ situation which would include their legal, civil and political limitations could become an extensive monograph, especially if one would take into consideration that different parts of the Russian territory implemented its own legal solutions enforced by the contemporary social and political situation.

https://doi.org/10.14746/sa.2017.3.09
PDF

Bibliografia

Achmatowicz, Aleksander. 1932. Zarys stanu prawnego wyznania muzułmańskiego w b. Rosji i współczesnej Polsce, odbitka z Rocznika Tatarskiego t. I (str. w oryginale: 96-112). Wilno: 1-18.

Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1815-1871, t. 40, nr 123, 3-111.

Hube, Romuald. 1872. Historia Prawa Karnego Ruskiego, t. 1, cz. 2. Warszawa: Drukarnia Józefa Bergera.

Khodarkovsky, Michael. 2009. Na granicach Rosji. Tłum. Bogumiła Malarecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Łabenda, Michał. 2005. Muzułmanie w Rosji i europejskiej części byłego ZSRR.: Anna Parzymies (red.). Muzułmanie w Europie. Warszawa: 241-272.

Makowski, Wacław. 1913. Prawo o Stowarzyszeniach, związkach i zgromadzeniach publicznych. Warszawa: Skład główny w księgarni G. Centnerszwera i S-ki.

Nowodworski, Franciszek. 1905. Tolerancyja religijna, Gazeta Sądowa Warszawska, 282-283, 297-301, 312-314, 331-333, 346-348, 362-365, 379-382, 397-399, 411-412, 433-434, 447-450, 497-498, 511-513, 526-529, 542-547, 559-560, 592-593.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.