Fifty Years After, czyli kilka refleksji o dzisiejszej kulturze młodzieżowej
pdf

Słowa kluczowe

youth
youth culture
popular culture

Jak cytować

Jakubowski, W. (2020). Fifty Years After, czyli kilka refleksji o dzisiejszej kulturze młodzieżowej. Studia Edukacyjne, (46), 113–123. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.8

Abstrakt

The article discusses the problem of recent changes in so-called “teenage culture”. Theoretical bases of the cultural anthropologic conception were provided by Margaret Mead. According to the author, “teenage culture” is different in each type of Mead’s culture types. Insignificant in the post-figurativstage, “teenage culture” is definitelydistinct in configurativetype in terms of separate aesthetics. This is exemplifiedby teenage subcultures, whose members contest dominant culture patterns (associated with adults). The main question concerns the role of “teenage culture” in the pre-figurativeculture – the modern world. Is the difference between the adults’ and young people’s perspectives evident in “teenage culture”? Moreover, is there a real “teenage culture” nowadays?

https://doi.org/10.14746/se.2017.46.8
pdf

Bibliografia

Burszta W.J., Kultura popularna jako wspólnota uczuciowa, Kultura Popularna, 0 (2002).

Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.

Griese H.M., Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.Jakubowski W., „Przestrzeń wolności” – przestrzeń wspólnoty, czyli „se(a)ns nocy letniej”, Dyskursy Młodych Andragogów, 2008, 9.

Jakubowski W., Pedagogika popkultury – prolegomena, [w:] Pedagogika kultury popularnej – teorie metody i obszary badań, red. W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.

Kuligowski W., Popkultura jako źródło tożsamości, Kultura Popularna, 0 (2002).

Leppert R., Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Ostrowicka-Miszewska H., „Jak porcelana rzucona o beton...” Dyskursy o młodzieży, polityce i polityce młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Pęczak M., Alternatywne komunikowanie, [w:] Spontaniczna kultura młodzieżowa. Wybrane zjawiska, red. J. Wertenstein-Żuławski, M. Pęczak, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991.

Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, przekł. J. Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Świda-Ziemba H., Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1995.

Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, PWN, Warszawa 1988.