Nr 46 (2017)

Artykuły

Bogusław Śliwerski
7-22
Przygotowanie do zawodu nauczycieli w świetle raportu NIK i sporu o awans naukowy z dydaktyk przedmiotowych
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.1
pdf
Zbigniew Kwieciński
23-38
Agnotologia pedagogiczna. Zarys problematyki. Trzy subiektywne opowieści
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.2
pdf
Zbyszko Melosik
39-48
Tożsamość we współczesnej instytucji: zarządzanie poprzez przestrzenie upodmiotowienia
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.3
pdf
Sławomir Banaszak
49-62
Społeczeństwo wiedzy i organizacje wiedzy. O roli menedżerów w nowoczesnych procesach społecznych
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.4
pdf
Agnieszka Gromkowska-Melosik
63-72
Kopciuszek: zagubiony szklany pantofelek i metamorfozy kobiecości
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.5
pdf
Łukasz Albański
73-88
Socjologia dzieciństwa: dyskusja nad pozycją dziecka w socjologii
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.6
Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska
89-112
Dziecięce zabawki świąteczne w świetle wybranych źródeł ikonograficznych 2. połowy XIX i początku XX wieku
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.7
pdf
Witold Jakubowski
113-123
Fifty Years After, czyli kilka refleksji o dzisiejszej kulturze młodzieżowej
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.8
pdf
Inetta Nowosad
125-152
Rozwój i główne nurty w badaniach efektywności szkoły
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.9
PDF (PL)
Maria Deptuła, Szymon Borisch
153-168
„Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.10
pdf
Małgorzata Pamuła-Behrens, Agnieszka Hennel-Brzozowska
169-191
Osobowość nauczycieli a ich praca z dziećmi migrantami w szkole podstawowej
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.11
pdf
Alena Vališová
193-206
Edukacja techniczna młodzieży – priorytet czeskiego systemu oświaty w XXI wieku
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.12
pdf (English)
Zofia Szarota, Perek-Białas Perek-Białas
207-223
Cztery rodzaje edukacji gerontologicznej w Polsce – sytuacja obecna i przyszłe potrzeby
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.13
pdf (English)
Wojciech Andraszczyk, Marcin Gierczyk
225-234
Agresja fizyczna i relacyjna. Wprowadzenie do różnic pomiędzy płciami
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.14
pdf (English)
Tomasz Gmerek
235-252
Socjalizacyjna funkcja szkolnictwa w Afryce Południowej w okresie apartheidu (1948-1994)
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.15
pdf
Mariusz Dembiński
253-272
Kształtowanie wtórnego habitusu przez szkolne rytuały
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.16
pdf
Piotr Błajet
273-283
Rewitalizacja jako zadanie rozwojowe
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.17
pdf
Beata Ecler-Nocoń
285-296
Wokół kategorii „uczestnictwa” – rozważania w perspektywie myśli społecznej Karola Wojtyły
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.18
pdf
Barbara Jankowiak
297-305
Adultyzm – uprzedzenia przeciwko młodym ludziom
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.19
pdf
Marek Górka
307-323
Prostytucja i cyberprostytucja jako zagrożenie dla młodych ludzi – raport z badań
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.20
pdf
Waldemar Walczak
325-345
Analiza metodyki postępowania w procesach rekrutacji pracowników naukowych
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.21
pdf
Anna Gulczyńska
347-356
Hortiterapia czy praca w ogrodzie – podobieństwa i różnice
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.22
pdf (English)
Zuzanna Zbróg
357-372
Zbiorowe pisanie biografii jako metoda uczenia się o sobie, o innych, o świecie
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.23
pdf
Radmila Burkovičová
373-387
Zmiany w praktyce edukacyjnej w przedszkolach w Republice Czeskiej
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.24
pdf (English)
Joanna Sikorska
389-403
Nauczanie kultury poprzez technologie teleinformatyczne w ponowoczesnym świecie – (nie)wykorzystane możliwości nowych technologii
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.25
Lili Israel
405-424
Dzielenie dzieci w szkole na grupy pod względem możliwości intelektualnych jako czynnik ryzyka i wykluczenia
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.26
pdf (English)
Tsipi Marhaim
425-438
Charakterystyka demokracji i humanizmu w spuściznie Janusza Korczaka
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.27
pdf (English)
Manor Sali Franco
439-449
Integracja w systemie oświaty w Izraelu i jej wpływ na rozwarstwienie społeczne w zmieniającym się świecie
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.28
pdf (English)
Sondos Ali Salah abo Ganim
451-460
Wpływ mediów elektronicznych na sen nastolatków żydowskich i arabskich
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.29
pdf (English)
Izabella Kust
461-464
Waldemar Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 418
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.30
pdf
Marcin Adamczyk
464-467
Marek Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, ss. 35
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.31
pdf
Joanna Michalak-Dawidziuk
467-477
Joanna Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość w edukacji nauczycieli, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 442
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.32
pdf
Joanna Michalak-Dawidziuk
478-483
Jowita Synal, Jolanta Szempruch, Od zapału do wypalenia. Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ss. 372
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.33
pdf
Izabella Kust
483-488
Michał Kwiatkowski, Anna Odrowąż-Coates (red.), Raporty z badań pedagogicznych, 2, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, ss. 221
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.34
pdf
Urszula Wróblewska
489-492
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych” Poznań, 11 i 12 maja 2017 roku
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.35
pdf
Jakub Adamczewski
495-497
Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM ”O różnych drogach doskonalenia zdrowia – modele edukacji zdrowotnej w globalnym świecie”, Poznań, 1 grudnia 2017 roku
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.37
pdf
Marek Górka
492-494
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawda – Dobro – Piękno w Edukacji, Filozofii i Życiu” dedykowanej pamięci Profesora Janusza Gniteckiego, Poznań, 19-20 września 2017 roku
https://doi.org/10.14746/se.2017.46.36
pdf