Michał Kwiatkowski, Anna Odrowąż-Coates (red.), Raporty z badań pedagogicznych, 2, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, ss. 221
pdf

Jak cytować

Kust, I. (2020). Michał Kwiatkowski, Anna Odrowąż-Coates (red.), Raporty z badań pedagogicznych, 2, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, ss. 221. Studia Edukacyjne, (46), 483–488. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.34

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/se.2017.46.34
pdf

Bibliografia

Kwiatkowski M., Odrowąż-Coates A. (red.), Raporty z badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2014