Wokół kategorii „uczestnictwa” – rozważania w perspektywie myśli społecznej Karola Wojtyły

Main Article Content

Beata Ecler-Nocoń

Abstrakt

This study analyzes the usefulness of the theory of participation as put forth by Karol Wojtyła. The author describes two dimensions of participation in the community: the first“me” “others” and the second: “us”. The article shows the constructive mechanisms of community development such as dialogue, solidarity and opposition and the patterns which impede development of communities and men, such as conformism and alienation. In the conclusions, the author postulates implementing Karol Wojtyła’s theory of participation in education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ecler-Nocoń, B. (2020). Wokół kategorii „uczestnictwa” – rozważania w perspektywie myśli społecznej Karola Wojtyły. Studia Edukacyjne, (46), 285-296. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.18
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Burda-Świerz K., Kapias M., Personalistyczna koncepcja społeczeństwa u Jana Pawła II w kontekście wybranych obszarów relacji lekarz-pacjent, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2010, 2.

  Clark R., The Essential 55: An Award– Winning Educator’s Rules for Discovering the Successful Student in Every Child, Hyperion Books, New York 2003.

  Ecler-Nocoń B., Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2009.

  Młodzi gniewni – czyli historia Rona Clarka – amerykańsko-kanadyjski film biograficzny, USA – Kanada 2006.Podrez E. (red.), W kręgu dobra i zła, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1994.

  Smaszcz W. (red.), Ludzie, których spotkałem. Rozmowy Waldemara Smaszcza z ks. Twardowskim, Studio Wydawnicze Unikat, Białystok 2001.

  Szacki J., Spotkania z utopią, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1980.

  Szostek A., Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa. O Karola Wojtyły/Jana Pawła II koncepcji wolności, Nauka, 2005, 3.

  Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, przekł. M. Tarnowska, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2000.

  Wojtyła K., Wykłady lubelskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1986.

  Wojtyła K., Zagadnienie podmiotu moralności, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1991.

  Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994.