Rewitalizacja jako zadanie rozwojowe

Main Article Content

Piotr Błajet

Abstrakt

The article focuses on healthy longevity. The starting point is the assumption that a long and healthy life, much as it is genetically– and environmentally-dependent, is likewise related to one’s lifestyle. The text tries to indicate which elements of the lifestyle contribute to healthy longevity. To this end, the article reviews approaches and theoretical concepts on healthy ageing and provides empirical data gathered in longevity zones worldwide, called the Blue Zones by National Geographic researchers. Analysis confirmedK. Wisniewska-Roszkowska’s observations that a long and healthy life depends on a proper diet, physical activity and care for mental health. The author has suggested that the obe-sity index should be an indicator of ageing pathology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Błajet, P. (2020). Rewitalizacja jako zadanie rozwojowe. Studia Edukacyjne, (46), 273-283. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.17
Dział
Artykuły

Referencje

  Autonomic Regulation of Sexual Function (brak daty). Pobrano XII 2016 z lokalizacji National Center for Biotechnology Information.

  Błajet P., Aktywność prozdrowotna seniorów w świetle modelu Aktywnej Strategii Umacniania Zdrowia, Rocznik Andragogiczny, 2012.

  Buettner D., Niebieskie strefy. 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej, Galaktyka, Łódź 2014.

  Chardin T., Fenomen człowieka, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1993.Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Ak-tywnosc_spoleczna_osob_starszych.pdfDoherty T., Aging and sarcopenia, Journal Appl. Physiol. Invited Review, 2003, 95.

  Dubas E., Auksologia andragogiczna. Dorosłość w przestrzeni rozwoju i edukacji, Rocznik An-dragogiczny, 2009.

  Evans W.J., Effects of exercise on senescent muscle,Clin. Orthop., 2002, supl. 403.http://dietologaz.blogspot.com/2012/05/spowolnienie-metabolizmu-z-wiekiem-fakt.html

  Johnson R., Andrews P., Gen tycia, Świat Nauki, 2015 listopad.Kto się boi wolnych rodników, http://www.blog.endokrynologia.net/2011/01/18/kto-sie--boi-wolnych-rodnikow

  Lymbery P., Oakshott I., Farmagedon. Rzeczywisty koszt taniego mięsa, Vivante, Białystok 2015.

  Mattson M.P., Co nas nie zabije, Świat Nauki, 2015 sierpień.Ungoed-Thoma J., ‘Healthy’ chicken piles on the fat, “The Sunday Times”, 2005 April.

  Wiśniewska-Roszkowska K., Nowe życie po sześćdziesiątce, TUM, Wrocław 1994.

  Wiśniewska-Roszkowska K., Zdrowie i długowieczność, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.