Joanna Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość w edukacji nauczycieli, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 442
pdf

Jak cytować

Michalak-Dawidziuk, . J. (2020). Joanna Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość w edukacji nauczycieli, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, ss. 442. Studia Edukacyjne, (46), 467–477. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.32

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/se.2017.46.32
pdf

Bibliografia

Gnitecki J., Eksplikacja pojęcia „przedmiot badań pedagogiki”, [w:] Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, red. K. Rubacha, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Kleiberg M., Wstęp, [w:] Towarzystwa naukowe w Polsce. Dziedzictwo, nauka, kultura, trwanie, t. 1, red. Z. Kruszewski, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013.