Jowita Synal, Jolanta Szempruch, Od zapału do wypalenia. Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ss. 372
pdf

Jak cytować

Michalak-Dawidziuk, J. (2020). Jowita Synal, Jolanta Szempruch, Od zapału do wypalenia. Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ss. 372. Studia Edukacyjne, (46), 478–483. https://doi.org/10.14746/se.2017.46.33

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/se.2017.46.33
pdf

Bibliografia

Szempruch J., Blachnik-Gęsiarz M. (red.), Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2010