Edukacja włączająca – wyzwanie dla kompetencji pedagogów specjalnych
PDF

Słowa kluczowe

inclusive education
support of inclusive education
special pedagogue

Jak cytować

Chrzanowska, I. . (2018). Edukacja włączająca – wyzwanie dla kompetencji pedagogów specjalnych. Studia Edukacyjne, (48), 23–43. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/20889

Abstrakt

To prevent the marginalisation of young people, it is vital to have inclusive and fair education systems. Ensuring effective equal access to quality inclusive education for all learners, including those of migrant origins, those from disadvantaged socio-economic backgrounds, those with special needs and those with disabilities – in line with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities – is indispensable for achieving more cohesive societies. Support educational staff and the students with special educational needs is important for success of inclusive education. These tasks can be carried out by teachers, special pedagogues. However, this requires changes in higher education programs in the field of special pedagogy. Inclusive education should be a compulsory education module. The question is what content the module should contain.

PDF

Bibliografia

European Agency for Development in Special Needs Education, Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education – Recommendations for Policy Makers [Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej – zalecenia dla decydentów], European Agency for Development In Special Needs Education, Odense, Denmark 2009.

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej – wyzwania i szanse, Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Odense, Dania 2011.

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Profil nauczyciela edukacji włączającej, Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Odense, Dania 2012.

Evans J., Lunt I., Inclusive education: Are there limits? European Journal of Special Need Education, 2002, 17(1).

Hansen J.H., Limits to inclusion, International Journal of Inclusive Education, 2012, 16(1).

Hornby G., Inclusive special education: Evidence-Based Practices for Children with Special Needs and Disabilities, Springer Science+Buisness Media, New York 2014.

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf [dostęp: 4.05.2018]

Mittler P., Working Towards Inclusive Education: Social Context, Fulton, London 2000.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju www.mpit.gov.pl

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

Thomas G., Loxley A., Deconstructing special education and constructing inclusion, Open University Press, Berkshire 2007.

UNESCO, The Salamanca Statement and framework for action on special needs education, Paris, France 1994.

World Declaration on Education for All: Framework for Action to Meet Basic Learning Needs, UNESCO, New York 1990.