Opublikowane: 2018-04-15

Stymulacja nauki polskich i czeskich uczniów za pomocą narzędzi e-learningu

Ewa Ogrodzka-Mazur, Szafrańska Anna, Josef Malach , Milan Chmura

65-80

Wszczep ślimakowy dla pacjentów z głuchotą postlingwalną – szansa na poprawę jakości życia

Magdalena Magierska-Krzysztoń, Magdalena lempska-Wysocka Magdalena

249-258

Deficyty emocjonalne młodych dorosłych wychowanków rodzin zastępczych

Aleksandra Jasielska , Marzena Buchnat Marzena

259-280

Język dziecięcych emocji

Natalia Kłysz-Sokalska

303-313