Nr 48 (2018)

Studia i rozprawy

Zbigniew Kwieciński
7-22
Czy pedagogika polska ma swoje wielkie pytania?
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.1
PDF
Iwona Chrzanowska
23-43
Edukacja włączająca – wyzwanie dla kompetencji pedagogów specjalnych
PDF
Beata Jachimczak
33-43
Kształcenie nauczycieli dla edukacji włączającej
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.3
PDF
Magdalena Piorunek , Iwona Werner
45-64
Psychospołeczne czynniki ryzyka w środowisku pracy. Rekomendacje dla praktyki poradniczej
PDF
Ewa Ogrodzka-Mazur, Szafrańska Anna, Josef Malach , Milan Chmura
65-80
Stymulacja nauki polskich i czeskich uczniów za pomocą narzędzi e-learningu
PDF (English)
Zbigniew Kwieciński
81-96
Pedagogiczne emergencje w 1993 roku. Cienie przeszłości czy szanse teraźniejszości?
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.6
PDF
Andrzej Twardowski
97-114
Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.7
PDF
Paweł Zieliński
115-132
Podobieństwa i różnice pomiędzy filozofią i pedagogiką Kanta a pedagogiką ponowoczesną
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.8
PDF (English)
Iwona Michalska
133-149
Nauczyciel dla nauczycieli i wychowawców. Michał Friedländer jako popularyzator wiedzy o wychowaniu w latach międzywojennych
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.9
PDF
Grzegorz Michalski
151-168
Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego w prace zjednoczeniowe polskich towarzystw oświatowych w latach 1923-1935
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.10
PDF
Brbara Jankowiak, Ewa Wojtynkiewicz
169-185
Kształtowanie się tożsamości w okresie adolescencji a podejmowanie zachowań ryzykownych w obszarze używania alkoholu przez młodzież
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.11
PDF
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
187-200
ICT w edukacji, profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.12
PDF
Iwona Nowakowska
201-214
Psycholog szkolny wobec powrotu dzieci chorych przewlekle do szkoły – strategie zmiany postaw rówieśniczych
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.13
PDF (English)
Emilia Szymczak
215-227
Promocje doktorskie jako ceremonie akademickie
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.14
PDF
Joanna Rajewska de Mezer
229-248
Wybrane problemy postępowania wobec nieletnich popełniających czyny karalne
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.15
PDF (English)
Magdalena Magierska-Krzysztoń, Magdalena lempska-Wysocka Magdalena
249-258
Wszczep ślimakowy dla pacjentów z głuchotą postlingwalną – szansa na poprawę jakości życia
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.16
PDF
Aleksandra Jasielska , Marzena Buchnat Marzena
259-280
Deficyty emocjonalne młodych dorosłych wychowanków rodzin zastępczych
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.17
PDF
Sławomir Szymczak
281-193
Metoda Szkoły Kofoeda i możliwości jej adaptacji do edukacji dorosłych w organizacjach pozarządowych
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.18
PDF
Michlina Kasprzak
295-302
Możliwości rozwoju potencjału twórczego dziecka w instytucjach lokalnych
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.19
PDF (English)
Natalia Kłysz-Sokalska
303-313
Język dziecięcych emocji
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.20
PDF (English)
Anna Golus
315-334
Od przedmiotu do podmiotu. Status dziecka w rodzinie i społeczeństwie
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.21
PDF
Anna Brosch
335-347
Smartfon w klasie: Od zabawki do narzędzia edukacyjnego
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.22
PDF
Ewelina Czujko-Moszyk
349-365
Sukcesy fińskiego systemu edukacji, czyli dlaczego Finlandia szczyci się jednym z najlepszych systemów szkolnictwa na świecie – porównawcze studium przypadku
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.23
PDF
Amira Bar Shalom
367-375
Szkoła Handinhand: radzenie sobie z trudnościami w kontekście wielokulturowym
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.24
PDF (English)
Dikla Wizman-Man
377-391
Optymistyczne podejście do życia jako czynnik ochronny dla nastolatków z LD i ADHD
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.25
PDF (English)
Ronit Windzberg Sasson
383-400
Tożsamość pedagoga podejmującego dialog – dialog w edukacji jako praktyka budowania i utrwalania nowej rzeczywistości społecznej w nauczaniu
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.26
PDF (English)
Shiri Gonen-Avital
401-409
Różnice kulturowe w podejściu rodziców do trudności w uczeniu się ich dzieci oraz sposoby radzenia sobie z nimi – wprowadzenie do badania
https://doi.org/10.14746/se.2018.48.27
PDF (English)