Smartfon w klasie: Od zabawki do narzędzia edukacyjnego
PDF

Słowa kluczowe

education
m-learning
primary school
teachers
smartphone

Jak cytować

Brosch, A. (2018). Smartfon w klasie: Od zabawki do narzędzia edukacyjnego. Studia Edukacyjne, (48), 335–347. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.22

Abstrakt

Today’s children are growing up in a digital age that is far different from that of previous generations. Young children’s use of interactive screen media such as smartphones is increasing rapidly. A variety of mobile devices are all around, but they are still not accessible enough at schools, where the use of smartphones is usually forbidden.The aim of this research was to discover teachers’ opinion about using smartphones in class. The qualitative methodology was used in this study to analyse in depth the contextual factors concerning the use of smartphones during the education process. The analysis was based on data from 32 interviews with primary school teachers. The results of the study have shown that teachers do not incorporate smartphones into the education process, despite their positive attitude towards this kind of mobile devices.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.22
PDF

Bibliografia

Abram S., Luther J., Born with the chip: The next generation will profoundly impact both library service and the culture within the profession, Library Journal, 2004, 129.Bąk A., Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościo-wego, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2015.Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monito-ringu Społecznego, Warszawa 2011.Bergman P., Parent-Child Information Frictions and Human Capital Investment: Evidence from a Field Experiment, New York 2012, www.columbia.edu/~psb2101/BergmanSubmis-sion.pdf[dostęp: 12.11.2016].El-Hussein M.O.M., Cronje J.C., Defining Mobile Learning in the Higher Education Landscape, Educational Technology & Society, 2010, 13(3), http://ifets.info/journals/13_3/3.pdf [dostęp: 14.11.216].Federowicz M., Haman J., Herczyński J., Hernik K., Krawczyk-Radwan M., Malinowska K., Pawłowski M., Strawiński P., Walczak D., Wichrowski A., Czas pracy i warunki pra-cy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.Flick U., Projektowanie badania jakościowego, przekł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.„Generacja Z od A do Z”. Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat, Ra-port analityczny opracowany w 2015 roku przez Gemius Polska na zlecenie platformy edukacyjnej Squla.pl. http://di.com.pl/files/Raport_Generacja_Z_od_A_do_Z.pdf [dostęp: 12.11.2016].Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.Hojnacki L. (red.), M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu, Wydawnictwo Think Glo-bal, Warszawa 2011.Hojnacki L. (red.), M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w uczeniu się, Wydawnictwo Think Glo-bal, Warszawa 2013.Hojnacki L., Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły, E-mentor, 2006, 1(13), http://goo.gl/BMJLs . [dostęp: 12.11.2016].Jachimowski M., Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej, Rocz-nik Prasoznawczy, 2012, 6.Kabali H.K., Irigoyen M.M., Nunez-Davis R., Budacki J.G., Mohanty S.H., Leister K.P., Bon-ner R.L., Exposure and Use of Mobile Media Devices by Young Children, Pediatrics, 2015, 136(6), http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/10/28/peds.2015-2151 [dostęp: 11.10.2016].

Kukulska-Hulme A., Traxler J., Mobile learning: a handbook for educators and trainers, Taylor & Francis, New York 2005.McCrindle M., Wolfinger E., The ABC of XYZ: understanding the global generations, McCrin-dle Research Pty, Bella Vista 2014.Mcluhan E., Zingrone F. (red.), M. McLuhan.Wybór tekstów, przekł. E. Różalska, J.M. Stokło-sa, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.McNeal J.U., The Kids Market: Myths and Realities, Paramount Market Publishing, New York 1999.Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, Part 1, On the Horizon, 2001, 9(5).Saldik S.L., The New Recruit: What your Association needs to know about X, Y & Z, MN: Expert Publishing, Andover 2007.Small G.W., Vorgan G., iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind, Collins Living, New York 2008.Susłow W., Królikowski T., M -learning, więc uczenie się w terenie, Zeszyty Naukowe Poli-techniki Poznańskiej, 2005, 8.Williams A., Meet Alpha: The Next ‘Next Generation’, “The New York Times” z 19.09.2015. https://www.nytimes.com/2015/09/19/fashion/meet-alpha-the-next-next-genera-tion.html?_r=0 [dostęp: 7.10.2016].Woodcock B., Middleton A., Nortcliffe A., Case Study. Considering the Smartphone Learner: an investigation into student interest in the use of personal technology to enhance their learn-ing, Student Engagement and Experience Journal, 2012, 1(1).