Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna
PDF

Słowa kluczowe

model of disability
disabling barriers
oppression
social environment

Jak cytować

Twardowski, A. (2018). Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna. Studia Edukacyjne, (48), 97–114. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.7

Abstrakt

The aim of this article is to provide a description and analysis of the social model of disability, and how it has developed during the past 40 years. In the first part of article the author presents the origins and basic tenets of the social model of disability emphasizing its key elements: the distinction between impairment and disability and the phenomenon of social oppression. Next, he describe the benefits of the social model. In the remainder of this article, the author analyze the main weaknesses of the social model of disability. The paper concludes with some reflections on the need to change in understanding of disability.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.7
PDF

Bibliografia

Albrecht G., Seelman K., Bury M. (red.), Handbook of disability studies, Sage Publication, London 2001.

Barnes C., The social model of disability: Valuable or irrelevant? [w:], Handbook of disability stu-dies, red. N. Watson, A. Roulstone, C. Thomas, Routlege, London 2012.

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2008.Conrad P., The discovery of hyperkinesis: Notes on the medicalization of deviant behavior, Social Problems, 1975, 1.

Crow L., Renewing the social model of disability, [w:] Encounters with strangers: Feminism and disability, red. J. Morris, Women’s Press, London 1996

Disabilities – Word Heath Organization, http://www.who.int/topics/disabilities/en/Gąciarz B., Model społecznej niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, [w:]Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B.

Gąciarz, S. Rudnicki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.

Hunt P. (red.), Stigma: The experience of disability, Goeffrey Chapman, London 1966.

Karaś M., Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies, Przegląd Prawny, Ekonomiczny i Społeczny, 2012, 4.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1995.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls,Kraków 2013.

Morris J., Pride against prejudice: Transforming attitudes to disability, Women’s Press, London 1991.

Morris J., Independent lives? Community care and disabled people, Macmillan, Basingstoke 1993.

Oliver M., A new model of the social work role in relation to disability, [w:], The handicapped per-son: A new perspective for social workers, red. J. Campling, RADAR, London 1981.

Parsons T., System społeczny, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Rehabilitation Act of 1973, www.usbr.gov/cro/pdfsplus/rehabact.pdfShakespeare T., The social model of disability, The Disability Studies Reader, 2006, 2.

Smart J.F., The power of models of disability, Journal of Rehabilitation, 2009, 2.

Syracuse University. Disability Studies, http://disabilitystudies.syr.edu/question/what-is-disability-studies/Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1975, http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/UPIAS-UPIAS.pdf

Wiliński M., Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny, [w:] Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, red. A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2008.