Wszczep ślimakowy dla pacjentów z głuchotą postlingwalną – szansa na poprawę jakości życia
PDF

Słowa kluczowe

quality of live
cochlear implant
postlingual deafness

Jak cytować

Magierska-Krzysztoń, M., & lempska-Wysocka Magdalena, M. (2018). Wszczep ślimakowy dla pacjentów z głuchotą postlingwalną – szansa na poprawę jakości życia. Studia Edukacyjne, (48), 249–258. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.16

Abstrakt

Permanent hearing damage, which was diagnosed in the postlingling period - prevents “normal” life. Adult, mature people who until now had certain social roles and activities, suddenly experienced the phenomenon of exclusion as a result of hearing loss, which leads in many cases to personal dramas. The aim of the research was to determine the possibility of improving the quality of life of patients with postlingual deafness after implanting the cochlear implant. The study involved 96 patients aged 30-75 years, postlingally deaf, equipped with a cochlear implant. The study used the CES-D questionnaire, the PANAS-PL questionnaire and the diagnostic survey method (questionnaire survey). The results of the study show that in the majority of patients after implantation, there was a subjectively evaluated improvement associated with activity in various spheres of life. The use of the cochlear implant in post-lethal hearing impaired patients allowed to achieve satisfactory auditory functioning, which contributed to the improvement of the quality of life.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.16
PDF

Bibliografia

Aschendorff A., Marangos N., Laszig R., Ergebnisse in der Rehabilitation erwachsener Cochlear – Implant – Patienten, WMW 1997.Contrera K.J., Betz J., Quality of life after intervention with a cochlear implant r hearing aid, La-ryngoscope, 2016 September, 126(9).Czapiński J., Psychologia szczęścia – przegląd badań teorii cebulowej, Warszawa – Poznań 1992.Damen G.W., Beynon A.J., Krabbe P.F., Cochlear implantation and quality of life in postlingual-ly deaf adults: long-term follow up, Otolaryngol Head Neck Surg, 2007, 136.Dziurowicz-Kozłowska A., Wokół pojęcia jakości życia, Psychologia Jakości Życia, 2002, 1.Faber C.E., Grontved A.M., Cochlear implantation and change in quality of live, Acta Otolar-yngol, 2000, 543.Karinen P.J., Sorri M.J., Cochlear implant patients and quality of live, Scand Audiol., 2001, 30(Suppl 52).Kobosko J., Jędrzejczak W., Satisfaction With Cochlear Implants in Postlingually Deaf Adults and Its Nonaudiological Predictors: Psychological Distress, Coping Strategies and Self Esteem, Ear Hear, 2015 September-October, 36(5).Kowalik S., Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne, [w:] Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, red. A. Bańka, R. Derbis, Poznań 1995.Kowalik S., Stosowana psychologia rehabilitacji, Warszawa 2018.Psychologia kliniczna, red. L. Cierpiałkowska, H. Sęk, Warszawa 2005.Radloff L., The CES-D Scale: A self – report depression for research in general population, Appl. Psychol. Measur., 1977, 1.Souse A.F., Couto M.I.V., Quality of life and cochlear implant: results in adults with postlingual hearing loss, Braz J Otorhinolaryngol., 2017 July, 5.Stamation G.A., Kynodimos E., Sismanis A., Complications of cochlear implantation in adults, Ann Otol Rhinol Laryngol, 2011, 120.Watson D., Clark L.A., The PANAS-X: Manual for the positive and negative affect schedule, Expanded form, Iowa City 1994.Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Warszawa 1999.