Małgorzata Bielicka, Efektywność nauczania języka niemieckiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 396
PDF

Jak cytować

Wojewoda, A. . (2019). Małgorzata Bielicka, Efektywność nauczania języka niemieckiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 396. Studia Edukacyjne, (48), 413–414. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.29

Abstrakt

Recenzja

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.29
PDF