Analiza podstawowych problemów współczesnego kształcenia i wychowania w Republice Czeskiej
PDF (English)

Jak cytować

Vališová , A. (2019). Analiza podstawowych problemów współczesnego kształcenia i wychowania w Republice Czeskiej. Studia Edukacyjne, (52), 291–302. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.19

Abstrakt

The study tries to analyze briefly the current questions of the contemporary school system in the Czech Republic. The ongoing transformation of our school system implied specification of the basic key problems, in the socio-economical, philosophical, sociological, psychological, and pedagogical context. The respective problems are intentionally presented only with their brief characteristics, without taking a stand to them. Such a stand should be taken only after a qualified expert consideration of individual spheres of the problems mentioned.

https://doi.org/10.14746/se.2019.52.19
PDF (English)

Bibliografia

Frankl V.E., Vůle ke smyslu [Volition to purpose], Cesta, Brno 1994.

Jedlička R., Koťa J., Slavík J., Pedagogická psychologie pro učitele [Pedagogical psychology for the teachers], Grada Publishing, Praha: 2018.

Lorenz K., 8 smrtelných hříchů [Eight mortal sins], Pyramida, Praha 1990.

Pelikán J., Výchova jako teoretický problém [Education as a theoretical problem], Amosium servis, Ostrava 1995.

Pelikán J., Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy [Help to be: open questions of the theory accompanying education], Karolinum, Praha 2002.

Semrád J., Vališová A., Andres P., Škrabal M., Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby [Upbringing, education and challenges of the new times], Paido, Brno 2016.

Skalková J., Obecná didaktika [General didactics], Grada Publishing, Praha 2017 (5. dotisk).

Riesman D., Osamělý dav [Lonely crowd], Mladá fronta, Praha 1968.

Vališová A., Technical education of the youth – the priority of the Czech school system in the 21st century, Studia Edukacyjne, 2017, 46.

Vališová A., Kasíková H. a kol. Pedagogika pro učitele [Pedagogy for the teachers], Grada Publishing, Praha 2017 (5. dotisk).

Vališová A., Svoboda P., Vysokoškolský učitel v kontextu jeho profesní kompetence [Higher-education teacher in the context of his professional competency], Ostravská univerzita, Ostrava 2018.