Nr 52 (2019)

Artykuły

Małgorzata Cywińska
23-34
Konflikty destruktywne – trudno rozwiązywalne w perspektywie „wychowania do wartości”
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.2
PDF
Zbigniew Kwieciński
35-48
Florian Znaniecki jako pedagogiczny marzyciel
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.3
PDF
Mirosław J. Szymański
49-60
Balans na linie – kilka uwag o polskich reformach oświaty
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.4
PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
61-86
Wysokie obcasy i konstrukcje tożsamości kobiet. Dynamika asymetrii płciowej, seksualności i emancypacji
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.5
PDF
Barbara Jankowiak
87-96
Dobrostan dzieci wychowywanych przez kohabitujących rodziców. Co wynika z badań dotyczących znaczenia struktury rodziny dla rozwoju dzieci?
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.6
PDF
Tomasz Przybyła, Michał Klichowski
97-106
Podejście Neuro-Edu-Techno (NET) w badaniach nad terapią pedagogiczną: Kazus ogniskowej dysplazji korowej
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.7
PDF (English)
Maciej Muskała
107-125
O znaczeniu więzi społecznych w procesie resocjalizacji
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.8
PDF
Maciej Bernasiewicz , Marcin Gierczyk
127-138
Partnerstwo rodziny i szkoły dla rozwoju cnót
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.9
PDF (English)
Józef Binnebesel, Ditta Baczała , Piotr Błajet
139-158
Eugenika – aspekty historyczne, biologiczne i edukacyjne
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.10
PDF
Ireneusz M. Świtała
159-172
Wychowanie do wartości w zmieniającym się świecie
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.11
PDF
Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad
173-189
Przywództwo i zaufanie w środowisku szkolnym. Uwagi na kanwie rozwoju szkoły
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.12
PDF
Lucyna Kopciewicz , Hussein Bougsiaa
192-211
iPad jako narzędzie edukacyjnej zmiany? Porównawcze badanie wdrożenia projektu edukacyjnego w Libii i Polsce
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.13
PDF
Anna Sobczak
213-226
(Re)konstrukcja kryteriów przyjmowania do pracy w warunkach neoliberalnego społeczeństwa
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.14
PDF
Joanna Szafran, Olena Hrybiuk
227-243
Wybór dyrektora szkoły – wymagania i procedura konkursowa w Polsce i Ukrainie. W kierunku dobrych praktyk
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.15
PDF
Karolina Walancik-Ryba
245-256
System pieczy zastępczej w Wielkiej Brytanii a polskie rodziny zastępcze
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.16
PDF
Ewelina Silecka-Marek
257-271
Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej dla dorosłych w Polsce
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.17
PDF (English)
Anna Gulczyńska
273-290
Zmierzch interakcji instruktywnej. W stronę autonomii w dialogu rodzice – nauczyciele
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.18
PDF
Alena Vališová
291-302
Analiza podstawowych problemów współczesnego kształcenia i wychowania w Republice Czeskiej
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.19
PDF (English)
Justyna Mrozek
303-315
Dzieci – ideologia – indoktrynacja. Czasopismo „Płomyczek” w okresie II Rzeczypospolitej, PRL i III RP
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.20
PDF
Aleksandr Połonnikow
317-328
Różnice dydaktyczne i edukacja. Rekonstrukcja przestrzeni narracyjnej w ujęciu Doroty Klus-Stańskiej (na przykładzie książki Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce)
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.21
PDF
Ima Fahoum
329-338
Pod wierzchołkiem góry lodowej: zmieniająca się rola nauczyciela w świetle izraelskiej reformy oświaty pt. „Uczenie się z głową”
https://doi.org/10.14746/se.2019.52.22
PDF (English)