System pieczy zastępczej w Wielkiej Brytanii a polskie rodziny zastępcze

Main Article Content

Karolina Walancik-Ryba

Abstrakt

The article “Foster care system in Great Britain and Polish foster families” is devoted to the British system of foster care, which allows to create a foster family by Polish citizens. The article discusses the main principles on which the foster care and its forms are based. National standards and requirements for candidates to foster families were presented as well as issues related to the implementation of foster care, including these regarding support for foster parents and housing or financial requirements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walancik-Ryba , K. (2019). System pieczy zastępczej w Wielkiej Brytanii a polskie rodziny zastępcze . Studia Edukacyjne, (52), 245-256. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.16
Dział
Artykuły

Bibliografia

  About Fosterline, http://www.fosterline.info/, [dostęp: 07.07.2019].
  Andrzejewski M., w: System Prawa Prywatnego, t. 12 – Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. Smyczyński, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
  Apply to foster a child through your council, https://www.gov.uk/apply-foster-child-council,
  [dostęp: 06.07.2019].
  Badora S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Oficyna
  Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
  Boddy J., Understanding permanence for looked after children: A review of research for the Care
  Inquiry, London: The Care Inquiry, https://www.thefosteringnetwork.org.uk/sites/
  www.fostering.net/files/resources/england/understanding-permanence-for-lac-janet-boddy.pdf, [dostęp:07.07.2019].

  Camdem, Welcome to your council, https://www.camden.gov.uk/ccm/content/socialcare-and-health/services-forchildren-and-families/fostering-and-adoption/couldyou-foster/, [dostęp: 06.07.2019].
  Children Looked After in England Including Adoption: 2017 to 2018, Local Author, https://
  assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/757922/Children_looked_after_in_England_2018_Text_revised.pdf,
  s.1, [dostęp: 06.07.2019].
  Find a fostering service, http://www.fosterline.info/find-a-fostering-service/, [dostęp:
  06.07.2019].
  Foster care in England – Parliament UK, DEBATE PACK, Number CDP-0064 12, March 2018,
  https://www.parliament.uk/commons-library,pdf, [dostęp: 07.07.2019].
  Foster carers. Types of Foster care, https://www.gov.uk/foster-carers/types-of-foster-care,
  [dostęp: 05.07.2019].
  Foster carers/claiming benefits while fostering, https://www.gov.uk/foster-carers/claiming-benefits-while-fostering, [dostęp: 06.07.2019].
  Foster carers/help with the cost of fostering, https://www.gov.uk/foster-carers/help-withthe-cost-of-fostering, [dostęp: 06.07.2019].
  Foster carers/training and support for foster carers, https://www.gov.uk/foster-carers/training-and-support-for-foster-carers, [dostęp: 06.07.2019].
  Fostering Services: National Minimum Standards, Department for Educatopn, Crown
  Copyright 2011, ISBN: 978-1-84775-8675https://assets.publishing.service.gov.uk/
  government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/192705/NMS_Fostering_Services.pdf, [dostęp: 07.07.2019].
  Gorczowska J., Znaczenie diagnozy, szkoleń i systemu wsparcia opiekunów w utrzymaniu stabilności pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze z pomocą rodzinom biologicznym, Kwartalnik
  Pedagogiczny, 2012, 3(225).
  HM Government, Working Together to Safeguard Children, Crown copyright 2018,
  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
  attachment_data/file/779401/Working_Together_to_Safeguard-Children.pdf,
  [dostęp: 09.07.2019].
  HSC. Adoption&Foster Care, http://www.adoptionandfostering.hscni.net/fostering (Irlandia Północna), [dostęp: 06.07.2019].
  I ty możesz być rodziną zastępczą w Wielkiej Brytanii, https://londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/rodzinzastepcza/, [dostęp: 05.07.2019].
  Kacprzak I., Wielka Brytania: Polskie rodziny tracą dzieci, https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/
  308069963-Wielka-Brytania-Polskie-rodziny-traca-dzieci.html, [dostęp: 06.07.2019].
  Kadłuczka I., Służby socjalne Wielkiej Brytanii rocznie odbierają Polakom aż setkę dzieci, http://
  wyborcza.pl/1,75398,13648936,Sluzby_socjalne_Wielkiej_Brytanii_rocznie_odbieraja.
  html?disableRedirects=true, [dostęp: 06.07.2019].
  Kula A., Jarosz J., Systemowe rozwiązanie opieki nad dziećmi w Zjednoczonym Królestwie, [w:]
  System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, red. S. Badora, D. Marzec, Oficyna
  Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
  Make a difference and take your first step into fostering today!, http://www.manchester.gov.
  uk/fostering, [dostęp: 06.07.2019].
  Office for National Statistics, https://www.ons.gov.uk/, [dostęp: 05.07.2019].
  Parkin J., Ochrona dziecka w Zjednoczonym Królestwie, Materiały z konferencji „Dzieci i młodzież jako ofiary przemocy”, Gdańsk 1997.
  Płowiec K., Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2004, 5.

  Prospective Foster Carer Report (Form F) England, Coram BAAF, https://corambaaf.org.uk/
  sites/default/files/electronic-forms/SAMPLE%20CoramBAAF%20Form%20F%20
  (England)%202018.pdf, [dostęp: 07.07.2019].
  Quality4Children Quality Standards in Out-Of-Home Child Care in Europe, https://
  www.sos-childrensvillages.org/getmedia/67a4237f-3456-4fa9-b6e9-e954075cadd0/
  QC_colour_2.pdf, s. 14, [dostęp: 07.07.2019].
  Report Understanding the lives of care-experienced young people in Denmark, England
  and Norway – A cross-national documentary review, VIVE – Viden til Velfærd
  2019, e-ISBN: 978-87-7119-616-0, https://pure.vive.dk/ws/files/2377195/100442_
  Understanding_the_lives_of_care_experienced_young_people.pdf, s. 22, [dostęp:
  06.07.2019].
  Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
  Smyczyński T. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 12 – Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011.
  TACT Briefing Foster Care in England A Review for the Department of Education, December 2017, https://www.tactcare.org.uk/content/uploads/2018/02/TACT-BriefingFoster-Care-in-England.pdf, [dostęp: 09.07.2019].
  Titterton M., Pelling-Deeves S., Nolan P. (on line), Usługi i instytucje opieki społecznej
  w Wielkiej Brytanii, Ekspertyza, CRZL, WRZOS, OSPiMOPS „Centrum”, SSOPS FORUM, Warszawa, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20
  Anglia.pdf, [dostęp: 06.07.2019].
  Warren-Adamson C., (red.), Family Centres and their International Role in Social Action: Social
  Work as Informal Education, 1 edition, 5 October 2017, Routledge.
  Zych W., Europejskie kierunki w opiece kompensacyjnej, [w:] System opieki kompensacyjnej
  w zjednoczonej Europie, red. S. Badora, D. Marzec, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.