(Re)konstrukcja kryteriów przyjmowania do pracy w warunkach neoliberalnego społeczeństwa

Main Article Content

Anna Sobczak

Abstrakt

The aim of the article is to indicate the criteria for hiring in the current neoliberal society and the requirements of modern employers towards people applying for employment. The text discusses the main assumptions of neoliberal ideology in the context of the functioning of individuals in the labor market and their careers. The notions of academic diploma inflation and overeducation are also defined. The article indicates that today in many cases formal qualifications are an absolute minimum in the recruitment process, and for employers, apart from formal credentials, crucial are the behavioural and personality aspects of potential candidates.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, A. (2019). (Re)konstrukcja kryteriów przyjmowania do pracy w warunkach neoliberalnego społeczeństwa. Studia Edukacyjne, (52), 213-226. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.14
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Bourdieu P., Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press, Cambridge 1984.

  Delsen L., Exit Polder Model?: Socioeconomic Changes in the Netherlands, CT: Praeger, Westport 2002.

  Domański H., Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2009, 2.

  Ecorys, Absolwent na rynku pracy – poradnik dla Ucznia i Nauczyciela, https://ckziunr3.pl/wp-content/uploads/KCDZ/doradz15.pdf [dostęp: 09.04.2019].

  Grodziński M., Korposzczury, prawdziwi wyklęci, 2016, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19886789,korposzczury-prawdziwi-wykleci.html [dostęp: 08.04.2019].

  Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

  Gromkowska-Melosik A., Edukacja, (nie)równość i rywalizacja. Teoretyczne interpretacje, [w:] Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, red. A. Gromkowska-Melosik, E. Grzesiak, J. Drozdowicz, M. Gierczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

  Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Future Work Skills 2020, http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf, [dostęp: 16.04.2019].

  International Taskforce on Assessment Center Guidelines, Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, Journal of Management, 2015, 41(4).

  Kim C.H., Choi Y.B., How Meritocracy is Defined Today?: Contemporary Aspects of Meritocracy, Economics and Sociology, 2017, 10(1).

  Kisińska J., Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji, https://onepress.pl/ksiazki/homo-corporaticus-czyli-przewodnik-przetrwania-w-korporacji-joanna-krysinska,jaszko.htm#format/e [dostęp: 08.04.2019].

  Knap-Stefaniuk A., Współczesny rynek pracy – oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji kandydatów, [w:] Człowiek wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, red. S. Ciupka, A. Knap-Stefaniuk, A. Sapiński, Wydawnictwo SCRIPTUM, Kraków 2015.

  Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., Rynek pracy widziany oczami pracodawców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.

  Kokocińska A., Społeczna wartość wyższego wykształcenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

  Lipińska-Grobelny A., Ośrodek oceny (Assessment Center), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2005, nr 3-4.

  Łozowiecka W., Kompetencyjno-działaniowy paradygmat edukacji zawodowej we współczesnych warunkach pracy, Szkoła – Zawód – Praca, 2012, 4.

  Maikowski D., Jak okiełznać „Mordor”? 12 zasad przetrwania w korporacji, https://praca.interia.pl/news-jak-okielznac-mordor-12-zasad-przetrwania-wkorporacji,- nId,1671792#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome, 2015 [dostęp: 08.04.2019].

  Marques A.P., Unequal Itineraries for Graduates: A Typology of Entrance into Labour Market, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2015, 4 (1S2).

  Martkowska K., Molasy M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w procesie kształcenia przyszłych elit, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.

  McGuinness S., Overeducation in the Labour Market, Journal of Economic Surveys, 2006, 20(3).

  Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Implus, Kraków 2009.

  Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

  Oliver T., Hausdorf P., Lievens F., Conlon P., Interpersonal Dynamics in Assessment Center Exercises: Effects of Role Player Portrayed Disposition, Journal of Management, 2016, 42(7).

  Rozmus A., Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków – Rzeszów 2018.

  Shifrer D., Meritocracy, [w:] Sociology of Education: An A-to-Z Guide, red. J. Ainsworth, Sage, London 2013.

  Sobocka-Szczapa H., Dobór pracowników – decyzja strategiczna firmy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2014, 1905.

  Sobocka-Szczapa H., Zarządzanie kompetencjami pracowników a kapitał intelektualny organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017.

  Szaban J.M., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Amerykańska Izba Handlu w Polsce, Ernst & Young, Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, Warszawa 2012.

  Tamondong K., Surviving The Corporate Jungle: 8 Unwritten Rules To Guide Your Success, 2014, https://www.elitedaily.com/money/surviving-the-corporate-jungle-8-unwritten-rules-to-guide-your-success [dostęp: 08.04.2019].

  Ueno K., Krause A., Overeducation, perceived career progress, and work satisfaction in young adulthood, Research in Social Stratification and Mobility, 2018, 55.

  Wronowska G., Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, 305.