Dzieci – ideologia – indoktrynacja. Czasopismo „Płomyczek” w okresie II Rzeczypospolitej, PRL i III RP

Main Article Content

Justyna Mrozek

Abstrakt

The main purpose of this article is to answer the following questions: did the current sociopolitical situation determine the contents of kid’s Płomyczek magazine and if so, how. These questions suggest a hidden agenda of the periodical as a tool of indoctrination. The study was conducted on issues ofPłomyczek from the period of the Second Polish Republic, the Polish People’s Republic and the Third Polish Republic. The research shows similarities between the ideology in the said period and the content of Płomyczek, however indoctrination took place only during the Second Polish Republic and the Polish People’s Republic. Issues from the Third Polish Republic, unlike the earlier ones, criticized current politicians and stimulated reflective thinking.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mrozek, J. (2019). Dzieci – ideologia – indoktrynacja. Czasopismo „Płomyczek” w okresie II Rzeczypospolitej, PRL i III RP. Studia Edukacyjne, (52), 303-315. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.20
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Aleksandrzak S., Działalność wydawnicza Związku Nauczycielstwa Polskiego, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1974, 1.
  Bober S., Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin
  2011.
  Brodala M., Propaganda dla najmłodszych w latach 1948-1956. Instrument stalinowskiego wychowania, [w:] Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, red.
  M. Kula, Warszawa 2001.
  Chomsky N., Chomsky on MisEducation, Lanham 2004.
  Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.
  Indoktrynacja, [w:] Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000.
  Jakubiak K., Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji, Bydgoszcz 1994.
  Magiera E., Wychowanie morskie na łamach „Płomyczka” i „Płomyka” w Polsce Ludowej, [w:]
  Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2004.
  Michalska I., Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1994.
  Nowicka-Watrak B., Wychowanie to manipulowanie człowiekiem, Edukacja i Dialog, 2003, 1.
  Olszewska B., Literatura na łamach „Płomyczka” (1945-1980), Opole 1996.
  Olszewska B., Techniki ideologicznej indoktrynacji w wybranych utworach realizmu socjalistycznego publikowanych w „Płomyczku”, Kwartalnik Opolski, 2008, 2/3.
  Podlawska D., Płóciennik I., Nowomowa, [w:] Słownik wiedzy o języku, Bielsko-Biała 2006.
  Rogoż M., Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945-1989, Kraków 2009.
  Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.
  Śniegocki R., Historia. Burzliwy wiek XX, Warszawa 2006.
  Tan Ch., Teaching without indoctrination: implications for values education, Rotterdam 2008.
  Trzebiatowski K., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932, Wrocław 1970.

  Analizowane materiały
  Artykuł poświęcony zmarłemu B. Bierutowi, „Płomyczek” 1956, nr 14.
  Dzięgielewska A., Obiecanki – cacanki gimbusy, „Płomyczek” 1999, nr 12.
  Gdybym był prezydentem Europy…, „Płomyczek” 2004, nr 6.
  Nasza partia, „Płomyczek” 1994, nr 9.
  Okładka „Płomyczka” 1935, nr 23.
  Okładka „Płomyczka” 1950, nr 18.
  Polska w żałobie, „Płomyczek” 1935, nr 36.
  Pomożemy, „Płomyczek” 1950, nr 18.
  Sajan W., Paragraf zabija serce, „Płomyczek” 1994, nr 12.
  Sapa J., Drodzy, Młodzi Czytelnicy, „Płomyczek” 1994.
  Sapa J., Dzieci przegrały w Sejmie, „Płomyczek” 1996, nr 2.
  Sapa J., Europejski egzamin, „Płomyczek” 2004, nr 4.
  Sapa J., Świątecznie bez laurki, „Płomyczek” 1994, nr 6.
  Singer I.B., Rozmowa z ojcem i matką, „Płomyczek” 1992, nr 11.