iPad jako narzędzie edukacyjnej zmiany? Porównawcze badanie wdrożenia projektu edukacyjnego w Libii i Polsce
PDF

Słowa kluczowe

Mobile Technologies
school
change
early education in Poland and in Libya
iPad

Jak cytować

Kopciewicz , L., & Bougsiaa, H. (2019). iPad jako narzędzie edukacyjnej zmiany? Porównawcze badanie wdrożenia projektu edukacyjnego w Libii i Polsce. Studia Edukacyjne, (52), 192–211. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.13

Abstrakt

This comparative small-scale (Libyan and Polish sample) qualitative study investigates two educational models of iPads’ implementation and integration with the overall pedagogical objectives in early education in Libya and Poland. The basic methodological frame was video-ethnography supplemented by semi-structured interviews with parents, teachers and children. The questions asked were designed to recognize how technology might fit within the school’s overall vision. The results indicate that each technology initiative can be potentially transformative for schools, teachers and students. The iPad as an open educational tool encourages a student-centered model of learning, whereas teachers predominantly use frontal teaching methods. Furthermore, the teachers in the two countries have considerably different perceptions and expectations regarding the role and outcome of mobile technology.

https://doi.org/10.14746/se.2019.52.13
PDF

Bibliografia

Bougsiaa H., Cackowska M., Kopciewicz L., Nowicki T., Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.

Buckingham D., Beyond technology: children’s learning in the age of digital culture, Polity Press, Cambridge, 2007.

Buckingham D., Nowe media – nowe postaci dzieciństwa? Zmieniające się środowisko kulturowe dzieci w erze technologii cyfrowej, [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Caron A.H., Caronia L., Moving cultures. Mobile communication in everyday life, McGill-Queens University Press, Montreal 2007.

Clark N., Education in Libya, ,World Education News and Reviews, 2004, 17(4), http://www.wes.org/eWENR/04July/Practical.htm; [dostęp: 28.07.2017].

Derry S.J., Pea R.D., Barron B., Engle R.A., Erickson F., Goldman R., Hall R., Koschmann T., Lemke J.L., Gamon Sherin M., Sherin B.L., Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis, Technology, and Ethics, Journal of the Learning Sciences, 2010, 19, 1.

Dingli A., Seychel D., The New Digital Natives: Cutting the Chord, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg 2015.

Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Gasparini A., Culén L.A., Children´s Journey with iPads in the Classroom. Opportunities and Challenges when Designing and Developing with Kids @ School, [w:] Interaction Design for Children Conference (IDC 2011), Ann Arbor, Michigan 2011.

Hamdy A., ICT in education in Libya. Libya Country Report, http://www.infodev.org/en/Document.412.pdf [dostęp: 23 czerwca 2017].

Illich I., Tools for Conviviality, Harper and Row, New York 1973.

Klus-Stańska D., Poza kulturę nadzoru : eksperymentowanie w szkole i ze szkołą : z profesor Dorotą Klus-Stańską rozmawia mgr Sylwester Zielka, Ars Educandi, 2010, 7.

Klus-Stańska D., Prawo dzieci do myślenia – obszar w szkole nieznany, Szkice Humanistyczne, 2010, 10, 2-3.

Klus-Stańska D., Nauczanie początkowe jako wczesny trening do marginalizacji. Kontrowersyjność społecznej wiedzy szkolnej, Forum Oświatowe, 2011, 1(44).

Kwiatkowska H., Nowy nauczyciel na czas globalizacji i nowoczesnych technologii, Nowe Horyzonty Edukacji, 20014, 3.

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli – między anomią a autonomią, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Mendyk M., Współpraca z rodzicami z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań, [w:] Codzienność szkoły – nauczyciel, red. J.M. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Nosol P., Technologia i sport, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.

Nowicki T., Technologiczne transpozycje podmiotu i pracy, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2016, 19, 2(74).

Pegrum M., Mobile learning. Languages, literacies, cultures, Palgrave Macmillan, New York 2014.

Traxler J., Education and the Impact of Mobiles and Mobility: An Introduction to Mobiles in our Societies, [w:] Medienbildung in neuen Kulturraumen: Die deutchsprachige und britische Diskussion, red. B. Bachmair, VS Verlang fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010.

Traxler J., Will Student Devices Deliver Innovation, Inclusion & Transformation? Journal of the Research Center for Educational Technology at Kent State University, 2010, 6, 1.

Traxler J., Mobile learning. Starting in the right place, going in the right direction? [w:] Innovations in Mobile Educational Technologies and Applications, red. D. Parsons, ISR, Hershey 2013.

Winiarski M., Relacje rodzina – szkoła w perspektywie współpracy, [w:] Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. W. Danilewicz, W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014.