Daria heJwosz-groMkowska, Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, ss. 392

Main Article Content

Dawid Abramowicz

Abstrakt

Recenzja


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Abramowicz, D. (2019). Daria heJwosz-groMkowska, Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, ss. 392. Studia Edukacyjne, (52), 345-350. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21253
Dział
Recenzje i noty

Referencje

  Bauman Z., Intimations of Postmodernity, Routledge, London – New York 1992.
  Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
  Colley L., Britons: Forging the Nation, 1707-1837, Pimlico, London 1992.
  Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls,
  Kraków 2013.
  Department for Education (DfE), The Education and Inspectionas Act, London 2006.
  Fiehn J., Fiehn T., This is citizenship 2, Hodder Education, London 2012.
  Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
  Kirby A., Digimodernism. How new technologies dismantle the postmodern and reconfigure our
  culture, Bloomsbury, London 2009.
  Kroger J., Identity In Adolescence: The Balance between Slef and Other, Routledge, London
  2005.
  Kumar K., The Making of English National Indentity, Cmabridge University Press, Cambridge 2003.
  Melosik Z., Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika, [w:] Kultura popularna i (re)
  konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Wyższa Szkoła Humanistyczna
  w Lesznie, Poznań – Leszno 2007.
  Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
  Mitchel M., Citizenship studies, Hodder Education, London 2012.
  National Secular Society, Religious Education ,http://www.secularism.org.uk/uploads/
  religious-education – briefing-paper.pdf

  Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie,
  Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999.
  Samuels R., Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, technology, and Education, [w:] Digital Youth, innovation, and the Unexpected, red. T. McPherson, The MIT Press, Cambridge MA 2008.
  Segiet W. (red.), Edukacja – stratyfikacja społeczna – tożsamość młodzieży: studium pedagogiki
  porównawczej i socjologii edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
  Smith A.D., Nacjonalizm, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2007.
  Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.