Dobrostan dzieci wychowywanych przez kohabitujących rodziców. Co wynika z badań dotyczących znaczenia struktury rodziny dla rozwoju dzieci?
PDF

Słowa kluczowe

cohabitation
welfare
children
alternative family forms

Jak cytować

Jankowiak, B. (2019). Dobrostan dzieci wychowywanych przez kohabitujących rodziców. Co wynika z badań dotyczących znaczenia struktury rodziny dla rozwoju dzieci?. Studia Edukacyjne, (52), 87–96. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.6

Abstrakt

Due to the changes in the modern family, many children are brought up in non-traditional families. Cohabitation is one of the alternative forms of the family. The results of the studies on the welfare of children raised in cohabitation relationships are not conclusive, yet the data indicate poorer developmental achievements of these children in comparison with children brought up by married couples are predominant. The article presents the results of research which compares the welfare of children in different forms of relationships and points to three possible reasons for lower developmental achievements of children raised by cohabiting partners. These include: characteristics of the partners, characteristics of the cohabitation relationships and the way of selecting a group for a study which compares the welfare of children in different forms of families, connecting cohabiting partners who are the child’s biological parents with those persons forming cohabitation relationships in which only one of the partners is the child’s natural parent.

https://doi.org/10.14746/se.2019.52.6
PDF

Bibliografia

Ackerman B.P., Schoff D’Eramo K., Umylny L., Schultz D., Izard C.E., Family Structure and the Externalizing Behavior of Children From Economically Disadvantaged Families, Journal of Family Psychology, 2001, 15, 2.

Amato P.R., Children’s adjustment to divorce: Theories, hypotheses, and empirical support, Journal of Marriage and the Family, 1993, 55.

Artis J.E., Maternal Cohabitation and Child Well-Being Among Kindergarten Children, Journal of Marriage and Family, 2007, 69.

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

Bennett N.G., Blanc A.K., Bloom D.E., Link Between Premarital Cohabitation and Subsequent Marital Stability, American Socjological Review, 1988, 53.

Brown S.L., Family structure and child wellbeing: The significance of parental cohabitation, Journal of Marriage and Family, 2004, 66.

Conners-Burrow N.A., McKelvey L., Perry D., Whiteside-Mansell L., Kraleti S., Mesman G., Holmes K., Kyzer A., Low-Level Symptoms of Depression in Mothers of Young Children are Associated with Behavior Problems in Middle Childhood, Maternal & Child Health Journal, 2016, 20.

DeMaris A., MacDonald W., Premarital Cohabitation and Marital Instability: A Test of the Unconventionality Hypothesis, Journal of the Marriage and the Family, 1993, 55.

Dunifon R., Kowaleski-Jones L., Who’s in the house? Race differences in cohabitation, single parenthood, and child development, Child Development, 2002, 73.

Jankowiak B., Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.

Jankowiak B., Kuryś-Szyncel K., Związki intymne jako autorskie projekty życia – próba konceptualizacji ponowoczesnych wzorców relacji, Studia Edukacyjne, 2015, 37.

Kammi S.K., The child health disadvantage of parental cohabitation, Journal of Marriage and Family, 2011, 73(1).

Kamp Dush C.M., Cohan C.L., Amato P.R., The Relationship Between Cohabitation and Marital Quality and Stability: Change Across Cohords? Journal of Marriage and Family, 2003, 65.

Klausli J.F., Owen M.T., Stable Maternal Cohabitation, Couple Relationship Quality, and Characteristics of the Home Environment in the Child’s First Two Years, Journal of Family Psychology, 2009, 23, 1.

Kuryś-Szyncel K., Jankowiak B., Współczesne związki intymne – w poszukiwaniu nowych wzorców relacji, [w:] Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją, red. I. Przybył, A. Żurek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2016.

Kwak A., Rodzina i jej przemiany, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Larson J.H., Holman T.B., Premarital predictors of marital quality and stability, Family Relations, 1994, 43.

Manning W.D., Cohabitation and Child Well-Being, Gender Issues, 2006, 23, 3.

Manning W.D., Lamb K.A., Adolescent well-being in cohabiting, married, and singleparent families, Journal of Marriage and Family, 2003, 65.

Nock S.L., A comparison of marriages and cohabiting relationships, Journal of Family Issues, 1995, 16.

Peterson G.W., Bush K.R., Families and Adolescent Development, [w:] Handbook of Adolescent Behavioral Problems: Evidence-Based Approaches to Prevention and Treatment, red. T.P. Gullotta, R.W. Plant, M.A. Evans, Springer Science+Business Media, New York 2015.

Seltzer J., Families formed outside of marriage, Journal of Marriage and the Family, 2000, 62.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2002.

Stańczak J., Stelmach K., Urbanowicz M., Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2016 [online] http://stat.gov.pl/ [2018, kwiecień, 7].

Taranowicz I., Role rodzinne w płynnej nowoczesności, [w:] Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją, red. I. Przybył, A. Żurek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2016.

Thomson E., Colella U., Cohabitation and Marital Stability: Quality or Commitment? Journal of the Marriage and the Family, 1992, 54.

Wu Z., Premarital Cohabitation and Postmarital Cohabiting Union Formation, Journal of Family Issues, 1995, 16(2).

Zolkoski S.M., Bullock L.M., Resilience in children and youth: A review, Children and Youth Services Review, 2012, 34.

Żurek A., Przymus kreowania ról rodzinnych, [w:] Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją, red. I. Przybył, A. Żurek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2016.