Balans na linie – kilka uwag o polskich reformach oświaty

Main Article Content

Mirosław J. Szymański

Abstrakt

The closer we get to our times, the more often school reforms take place in different countries. They are an attempt to respond to deep social changes. However, in most cases, these reforms are not very
effective. The author gives examples of failed Polish educational reforms of the last half-century. It is noted that there was a large gap between the façade proclamations of the benefits that the announced
reforms were supposed to bring and their real effects. Therefore, the author puts forward a thesis that too often reformers play a confidence game and in fact the announced change in education means no
change in practice. Meanwhile, real, profound school reforms are essential, as society and the economy will increasingly need graduates educated to meet the needs of the 21 st century. They are supposed to be people who think critically, are creative, have high communication skills, and are focused on cooperation with others. For the preparation of such graduates to be possible, there needs to be a radical change in the concept of the school and in the way teachers work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymański, M. J. (2019). Balans na linie – kilka uwag o polskich reformach oświaty . Studia Edukacyjne, (52), 49-60. https://doi.org/10.14746/se.2019.52.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

The closer we get to our times, the more often school reforms take place in different countries. They are an attempt to respond to deep social changes. However, in most cases, these reforms are not very effective. The author gives examples of failed Polish educational reforms of the last half-century. It is noted that there was a large gap between the façade proclamations of the benefits that the announced reforms were supposed to bring and their real effects. Therefore, the author puts forward a thesis that too often reformers play a confidence game and in fact the announced change in education means no change in practice.  Meanwhile, real, profound school reforms are essential, as society and the economy will increasingly need graduates educated to meet the needs of the 21 st century. They are supposed to be people who think critically, are creative, have high communication skills, and are focused on cooperation with others. For the preparation of such graduates to be possible, there needs to be a radical change in the concept of the school and in the way teachers work.

Referencje

 1. Drzewiecka A., Matematyka, głupcze! „Gazeta Wyborcza”, 2008, 183.
 2. Edukacja narodowym priorytetem: raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PWN, Warszawa 1989.
 3. Falski M., Zasadnicza reforma ustroju szkolnictwa, PAN, Warszawa 1959, maszynopis powielony.
 4. Gęsicki J., Gra o nową szkołę, PWN, Warszawa 1993.
 5. Gnitecki J., Nadzieje, złudzenia i dylematy reformy oświatowej w Polsce, [w:] „Gorące” problemy edukacji w Polsce, KNP PAN, WSP ZNP, Warszawa 2007.
 6. Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
 7. Kupisiewicz Cz., O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 8. Kwiatkowski S.M. (red.), Kompetencje przyszłości, Wydawnictwo FRISE, Warszawa 2018.
 9. Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, IRWiR PAN, Warszawa 1992.
 10. Kwieciński Z., Tropy, ślady, próby: studia i szkice z pedagogii pogranicza, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Olsztyn 2000.
 11. Kwieciński Z., Nierówno pod sufitem, Nauka, 2012, 1.
 12. Lem S., Doktryna i polityka, Przegląd, 2006, 4.
 13. Lewowicki T., Przemiany oświaty – lata 1996-97 – kolejny etap pozornych reform czy uzdrawiające przesilenie? [w:] O przemianach w edukacji, red. T. Lewowicki, A. Zając, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998.
 14. Nowosad I., Szkoła jako siła napędowa rozwoju szkolnictwa, Nowa Szkoła, 2002, 4.
 15. Nowosad I., Edukacja i zmiana – konteksty i zależności, Edukacja, 2003, 4.
 16. Patora P., Wykład z matematyki jak lekcja po chińsku, „Polska. Dziennik Łódzki”, 2009, 50.
 17. Raport o stanie oświaty w PRL, PWN, Warszawa 1973.
 18. Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, PWN, Warszawa 1959.
 19. Szymański M. (red.), Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci, IBE, Warszawa 1994.
 20. Szymański M.J., Wyrównywanie szans edukacyjnych – atut czy miraż reformy oświaty? Edukacja, 1999, 1.
 21. Szymański M.J., Krok w przód – dwa kroki wstecz, [w:] „Gorące” problemy edukacji w Polsce, red. T. Lewowicki, WSP ZNP, Warszawa 2007.
 22. Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 23. Wallerstein I., Lampart, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.