Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski (reD.), Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017, ss. 308

Main Article Content

Dariusz Adamczyk

Abstrakt

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamczyk, D. (2019). Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski (reD.), Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017, ss. 308. Studia Edukacyjne, (52), 339-343. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21252
Dział
Recenzje i noty

Bibliografia

 1. Ackerman R.J., Pickering S.E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Warszawa 2004.
 2. Badura-Madej W., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.
 3. Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004.
 4. De Jong P., Berg I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Ćwiczenia dla studentów, Kraków 2007.
 5. De Jong P., Berg I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik dla trenerów, Kraków 2007.
 6. Duda M., Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej, Studia Socialia Cracoviensia, 2012, 4, 1(6).
 7. Helios J., Jedlecka W., Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2017.
 8. Herman J.L., Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2007.
 9. Herzberger S., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Warszawa 2002.
 10. James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Nowe spojrzenie i twórcze metody działania,
 11. Warszawa 2016.
 12. Kienhuis J., Świtek T., Klient ekspertem. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i jego zastosowanie w Polsce, Kraków 2007.
 13. King U., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004.
 14. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, red. D. Wosik-Kowala, T. Maciąg-
 15. -Zubrzycka, Kraków 2011.
 16. Laskowska M., Paszkiewicz W., Wiechcińska A., Wyprawa PoMoc. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie, Warszawa 2007.
 17. Majchrowska E., Alarcon J., Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Warszawa 2009.
 18. Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.
 19. Mellibruda J., Przeciwdziałanie przemocy domowej, Warszawa 2009.
 20. Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007.
 21. Michalski J., Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania, Warszawa 2010.
 22. Parol R., Rozwijanie umiejętności terapeutycznych, [w:] Nauczyciele wobec wyzwań współczesno-
 23. ści. Doświadczenia – badania – koncepcje, red. E. Przygońska, I. Chmielewska, Łódź 2009.
 24. Polanowski J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2008.
 25. Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.
 26. Przemoc w rodzinie: pomoc, interwencja, wsparcie społeczne, red. A. Witkowska-Paleń, Tychy
 27. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, red. D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, Warszawa 2010.
 28. Psychoterapia i poradnictwo, t. 1-2, red. C. Feltham, I. Horton, Gdańsk 2013.
 29. Rodzina w pracy socjalnej – pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych, red. T. Biernat, K. Kuziak, J.A. Malinowski, Toruń 2016.
 30. Różne barwy przemocy, t. 1-2, red. E. Krajewska-Kułak, K. Kowalczuk, A. Kułak-Bejda,
 31. A. Guzowski, W. Kułak, Białystok 2016.
 32. Salter A.C., Pokonywanie traumy. Jak rozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, Poznań 2013.
 33. Sasal H.D., Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005.
 34. Sasal H.D., Niebieskie karty. Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2006.
 35. Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013.
 36. Szczepkowski J., Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2010.
 37. Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010.