Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski (reD.), Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017, ss. 308
PDF

Jak cytować

Adamczyk, D. (2019). Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski (reD.), Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017, ss. 308. Studia Edukacyjne, (52), 339–343. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21252

Abstrakt

Recenzja

PDF

Bibliografia

Ackerman R.J., Pickering S.E., Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Warszawa 2004.

Badura-Madej W., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.

Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004.

De Jong P., Berg I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Ćwiczenia dla studentów, Kraków 2007.

De Jong P., Berg I.K., Rozmowy o rozwiązaniach. Podręcznik dla trenerów, Kraków 2007.

Duda M., Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej, Studia Socialia Cracoviensia, 2012, 4, 1(6).

Helios J., Jedlecka W., Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2017.

Herman J.L., Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 2007.

Herzberger S., Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Warszawa 2002.

James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Nowe spojrzenie i twórcze metody działania,

Warszawa 2016.

Kienhuis J., Świtek T., Klient ekspertem. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i jego zastosowanie w Polsce, Kraków 2007.

King U., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004.

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, red. D. Wosik-Kowala, T. Maciąg-

-Zubrzycka, Kraków 2011.

Laskowska M., Paszkiewicz W., Wiechcińska A., Wyprawa PoMoc. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie, Warszawa 2007.

Majchrowska E., Alarcon J., Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Warszawa 2009.

Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Mellibruda J., Przeciwdziałanie przemocy domowej, Warszawa 2009.

Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007.

Michalski J., Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania, Warszawa 2010.

Parol R., Rozwijanie umiejętności terapeutycznych, [w:] Nauczyciele wobec wyzwań współczesno-

ści. Doświadczenia – badania – koncepcje, red. E. Przygońska, I. Chmielewska, Łódź 2009.

Polanowski J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2008.

Pospiszyl I., Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.

Przemoc w rodzinie: pomoc, interwencja, wsparcie społeczne, red. A. Witkowska-Paleń, Tychy

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, red. D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, Warszawa 2010.

Psychoterapia i poradnictwo, t. 1-2, red. C. Feltham, I. Horton, Gdańsk 2013.

Rodzina w pracy socjalnej – pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych, red. T. Biernat, K. Kuziak, J.A. Malinowski, Toruń 2016.

Różne barwy przemocy, t. 1-2, red. E. Krajewska-Kułak, K. Kowalczuk, A. Kułak-Bejda,

A. Guzowski, W. Kułak, Białystok 2016.

Salter A.C., Pokonywanie traumy. Jak rozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, Poznań 2013.

Sasal H.D., Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005.

Sasal H.D., Niebieskie karty. Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2006.

Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013.

Szczepkowski J., Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2010.

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa 2010.