„Ucieczki” młodzieży w „Nowe Światy”
PDF

Słowa kluczowe

New Worlds
youth
escapes
real world
virtual world

Jak cytować

Walancik, . M. (2019). „Ucieczki” młodzieży w „Nowe Światy”. Studia Edukacyjne, (53), 89–102. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.6

Abstrakt

Undoubtedly, we have time when, as a result of the dizzying pace, young people grow up in “bizarre cultural patterns”. In the author’s opinion, modern youth are growing up in the space of eccentric signposts that lead to escape in the so-called “New Worlds”. Based on the results of empirical research on experimenting with drugs, psychoactive substances and other risky behaviors, it indicates the causes and effects of escaping in the so-called “New Worlds”.

https://doi.org/10.14746/se.2019.53.6
PDF

Bibliografia

Andersson Ch., Kristinsson J., Gry J., Occurrence and Use of Hallucinogenic Mushrooms Containing Psilocybin Alkaloids, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2009.
Babbie E.R., The Practice of Social Research, Wadsworth/Thomson Learning, All Rights Reserved 2001.
Bauman Z., Płynne czasy: życie w epoce niepewności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
Busse G., Morphine. Drugs the Straight Fact, Chelsea House Publishers, New York 2006.
Bernasiewicz M., Drozdowicz J., Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
Chrostowski W., Pięcioksiąg, czyli Tora Mojżesza, skrypt dla studentów II roku na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawa 2007.
Dziamski G., Rola kultury w procesie integracji europejskiej, „Europa Wschodu i Zachodu”, 3,
Poznań 1999.

Dziamski G., Education for Common Europe, [w:] Europaisierung der Bildungs-systeme, red.
Z. Drozdowicz, P. Gerlich, K. Glass, Wien – Poznań 2000.
Dziamski G., Kłopoty z kulturą, Przegląd Kulturoznawczy, 2010, 2(8).
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa 2003.
Gromkowska-Melosik A., Sukces edukacyjno-zawodowy i problem maskulinizacji kobiet, [w:]
Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe i (re)interpretacje, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
Hołyst B., Struktura i dynamika samobójstw w Polsce, Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne, 1977, 7.
Hołyst B., Na granicy życia i śmierci, Wydawnictwo „69” : Agencja Wydawnicza „Cinderella
Books”, Warszawa 1996.
Jabłoński P., Jędrzejko M., Narkotyki i paranarkotyki. Perspektywa polska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
Jędrzejko M.Z., Walancik M., Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne – problemy lokalne.
Eksperymenty z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży
i dzieci na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Wydawnictwo Naukowe Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
Jędrzejko M.Z., Walancik M., Od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Milanówek – Warszawa 2019.
McCauley Ohannessian Ch., A longitudinal examination of the relationship between technology
use and substance use during adolescence, [w:] Technology and Youth: Growing Up in a Digital World, Sociological Studies of Children and Youth, red. S. Lee Blair, P. Neff Claster,
S.M. Claster, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2015.
McEntarffer R., Weseley Allyson J., Barron’s AP Psychology, Barron’s Educational Series, New
York 2007.
Malendowski W., Mojsiewicz Cz. (red.), Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Atla 2,
Wrocław 2004.
Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań – Koziegłowy 2002.
Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
Moore K.A., Lichtman A.H., Poklis A., Borzelleca J.F., α-Benzyl-N-Methyl-phenethylamine
(BNMPA), an impurity of illicit methamphetamine synthesis: Pharmacological evaluation and
interaction with methamphetamine, Drug and Alcohol Dependence, 1995, 39.
Morbitzer J., Cyfrowy świat – nowe wyzwania dla edukacji XXI wieku, PDF, Dąbrowa Górnicza
2018.
Nowy słownik języka polskiego PWN, P…Ż, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2000.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 2000.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2006.
Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przekł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2004.
Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2005.
Sitarski P., Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata? [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red.
M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002.
Teesson M., Degenhardt L., Hall W., Uzależnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Wnuk-Lipński E., Granice wolności: pamiętnik polskiej transformacji, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2003.
Wrona J., Dopalacze: demony naszych czasów, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa,
Częstochowa 2011.
Verne J., 20.000 mil podmorskiej żeglugi, Seria: Niezwykły świat Juliusza Verne’a, 1928,
Z Ziemi na Księżyc 1865, przekł. J. Chorościcki, http://www.comporecordeyros.cba.
pl/lektury/Verne%20juliusz%20-%20Z%20Ziemi%20na%20ksiezyc.pdf. Audiobook
czyta J. Zadura, H.G. Wellsa, Pierwsi ludzie na księżycu 2018.